(સંવાદદાતા દ્વારા) અમરેલી, તા. ૭
અમરેલી જિલ્લામાં વસવાટ કરતાં પરપ્રાંતિય લોકો તેમજ મજૂરવર્ગ માટે જિલ્લાના વિવિધ ૫ તાલુકા ખાતે શેલ્ટર હાઉસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
જિલ્લાના લાઠી, ધારી, સાવરકુંડલા, રાજુલા તેમજ અમરેલી શહેર ખાતે આ પ્રકારના આશ્રયઘર ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. તમામ કેન્દ્ર પર જરૂરી પ્રાથમિક સુવિધાઓ અને આરોગ્યલક્ષી સવલતો પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ ૧૪૯૨ વ્યક્તિઓને આ શેલ્ટર હાઉસમાં આશ્રય આપવામાં આવ્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ શેલ્ટર હાઉસમાં તમામ લોકો માટે ચા, નાસ્તો તેમજ રાત્રિ અને બપોરના ભોજનની વ્યવસ્થા એન.જી.ઓ. દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત જિલ્લામાં હાલ ૫૪ જેટલી સેવાભાવી સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. અને તેઓ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને સમયાંતરે તૈયાર અને કાચા અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.
સમગ્ર જિલ્લામાં જરુરિયાતમંદો માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા હેલ્પલાઇન શરૂ કરી સંબંધિતોના નંબર સોશિયલ મીડિયા પર મૂકવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ, સોશિયલ મીડિયા, કેન્દ્ર તથા રાજ્ય કંટ્રોલ રૂમ પરથી મળતી ૫૦થી વધુ રજૂઆતોનો તત્કાલ નિકાલ અને એકશન ટેકન રિપોર્ટ ભરવામાં આવ્યો છે.