અમદાવાદ, તા.૧૯
રાજ્યમાં ઉતરપૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. જેના કારણે રાતે ઠંડી અને દિવસે ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. જો કે, ધીમે-ધીમે તાપમાન ઘટી રહ્યું છે અને આગામી દિવસમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. જો કે, ઉતરપૂર્વના પવનની સાથે લઘુતમ તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો છે અને હજી પણ આગામી દિવસમાં ઉતર તરફના પવન ફૂંકાતાની સાથે ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે.
જો કે, ગુજરાતમાં શિયાળાની ઠંડીનો અહેસાસ ડિસેમ્બર મહિનામાં થતો હોય છે. પવનની દિશા બદલાતાની સાથે એક સપ્તાહમાં રાજ્યમાં લઘુતમ તાપમાનનો પારો ૫ ડિગ્રી ગગડ્યો છે. પરંતુ ઉતરપૂર્વ તરફના મીશ્ર પવનને કારણે રાતે ઠંડીનો અહેસાસ થાય છે અને દિવસે ગરમી લાગે છે પરંતુ જેમ-જેમ પવન ઉતર તરફના ઠંડા અને સૂકા પવન ફૂંકાતાની સાથે ઠંડીના પ્રમાણમાં વધારો થશે. આ મામલે હવામાન વિભાગના “શિયાળાની ઠંડીનો અહેસાસ ધીમે-ધીમે થવા લાગશે અને જેમ-જેમ ડિસેમ્બર નજીક આવશે તેમ તેમ ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે અને ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્યમ ગુજરાતનું તાપમાન નીંચું રહેશે.” મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, રાજ્યમાં તાપમાન ઘટી રહ્યું છે એક સપ્તાહમાં ૫ ડિગ્રી લઘુતમ તાપમાન ઘટયું છે. ગુજરાતમાં સૌથી ઠંડુ શહેર ગાંધીનગર નોંધાયું હતું. ગાંધીનગરનું તાપમાન ૧૫.૫ ડિગ્રી નોંધાયું છે, તો અમદાવાદ શહેરનું લઘુતમ તાપમાન ૧૬.૨ ડિગ્રી રહ્યું છે. ડીસા અને વડોદરાનુ લઘુતમ તાપમાન ૧૭.૪ ડિગ્રી, સુરતનું લઘુતમ તાપમાન ૨૦.૪ ડિગ્રી, રાજક્ટોનું લઘુતમ તાપમાન ૧૮.૬ ડિગ્રી, નલિયાનું લઘુતમ તાપમાન ૧૫.૮ ડિગ્રી નોંધાયું છે અને મોટા ભાગના શહેરોનું લઘુતમ તાપમાન ૧૯ ડિગ્રી નીચે નોંધાયું છે. એટલે કે, ઉત્તરપૂર્વના પવનોની પવનની અસર તાપમાન પર જોવા મળી રહી છે.