(એજન્સી) તા.૨૩
૨૭ વર્ષથી આર્મેનિયા દ્વારા કબજો કરાયેલ અઘદમના રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે તે ખરબચડા શહેરમાં ફેરવાઈ ગયું છે. અઘદમમાં જ્યાં આર્મેનિયન આર્મીએ ૨૦ નવેમ્બરે પરત લઈ લીધુ, ત્યાં લગભગ કોઈ સ્થિર ઈમારત નથી. લગભગ ૧,૪૩,૦૦૦ અજરબૈજાન એક શહેરમાં રહે છે. પરંતુ તેમાં હવે ખરાબ રીતે બનાવવમાં આવેલા રસ્તા અને ધવસ્ત ઈમારતો છે. ડબલ મિનાર મસ્જિદ, જેને ૧૯મી શતાબ્દીમાં બનાવવામાં આવી હતી, અઘદમમાં એકમાત્ર ઈમારત છે જેની મુખ્ય સંરચના યથાવત્‌ છે. પરંતુ આ ખૂબ જ ખરાબ અને પેક્ષિત સ્થિતિમાં છે. વ્યવસાય દરમિયાન અઘદમમાં આર્મેનિયન લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલા વિનાશને વિદેશી પ્રેસમાં કાકેશકના હિરોશિમા તરીકે વર્ણર્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અજરબૈજાન અને આર્મેનિયાના પૂર્વ સોવિયત ત્રણ રાજ્યોની વચ્ચે સંબંધ ૧૯૯૧થી તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. જ્યારે આર્મેનિયન સેનાએ નાગોનો-કરાબાખ પર કબજો કરી લીધો હતો, જેને ઉપરી કારાબાબ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. એક ક્ષેત્ર જેને અજરબૈજાનના ભાગ તરીકે માન્યતા મળી હતી અને સાત નજીકના વિસ્તારોને નવા સંઘર્ષે ૨૭ સપ્ટેમ્બરે આર્મેનિયન સેનાએ નાગરિકો અને અજરબૈજાની દળો પર હુમલા જારી રાખ્યા, અહીં સુધી કે ૪૪ દિવસ માટે માનવીય સંઘર્ષ વિરામ સમજૂતીનું ઉલ્લંઘન કર્યું. બાકુએ આ દરમિયાન અનેક શહેરો અને લગભગ ૩૦૦ વસ્તીઓ અને ગામડાઓને આર્મેનિયન કબજા૨થી મુક્ત કરાવ્યા. ૧૦ નવેમ્બરે બંને દેશોએ એક વ્યાપક સંકલ્પ કર્યો અને લડાઈ સમાપ્ત કરવા અને કામ કરવા માટે રશિયા-બ્રોકેડ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા. દ્રુસને અજરબૈજાનની જીત અને આર્મેનિયાની હાર તરીકે જોવામાં આવે છે.