(એજન્સી) તા.૨૨
પેલેસ્ટીની કેદીઓની ક્લબ (પીપીએસ)એ જણાવ્યું કે ઈઝરાયેલની કબજાવાળી સેનાએ ૧૪ પેલેસ્ટીનીઓની ધરપકડ કરી, જેમાં એક બાળક સામેલ છે. જે વેસ્ટ બેન્કના કબજામાં છે.
પીપીએસ મુજબ ઓછામાં ઓછા ચાર પેલસ્ટીનીઓને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા જ્યારે ઈઝરાયેલના સૈનિકોએ પૂર્વ જેરૂસલેમ પર કબજો કરી લીધો અને તેમના ઘરોને તોડી નાખ્યા. કસ્ટડીમાં લેવામાં આવેલા લોકોમાંથી એક ૧૫ વર્ષીય એસ્વાએઈટ પાડોશનું બાળક હતું.
બેથલહેમમાં ઈઝરાયેલી સેનાએ શહેરના દક્ષિણમાં દિશા શરણાર્થી શિબિરમાં પોતાનો માર્ગ રોકી દીધો જ્યાં તેમણે ૪૨ વર્ષીય વ્યક્તિ સહિત ચાર લોકોને રાઉન્ડ અપ કર્યા. જેરૂસલેમ અને હેબ્રોનના ઉત્તરમાં સ્થિત કાલબેલિયા શરણાર્થી શિબિરની સાથે-સાથે નેબ્લસમાં પણ આજ પ્રકારના દરોડા થયા. દરોડા દરમિયાન સ્થાનિક રહેવાસીઓ સાથે અથડામણ શરૂ થઈ જે દરમિયાન સૈનિકોએ પ્રર્દશનકારીઓ પર ગોળીઓ ચલાવી, કોઈના ઘાયલ થવાની સૂચના નથી.
પેલેસ્ટીનીઓની શોપના બહાને પૂર્વ જેરૂસલેમ સહિત વેસ્ટ બેન્ક પર સતત ધરપકડ અભિયાન ચલાવ્યું. કેટલાક સ્પષ્ટ રીતે મહિનામાં ઓછામાં ઓછા એક વખત ધરપકડનો સામનો કરે છે.