(એજન્સી) તા.૧
ઈઝરાયેલના કબજાવાળા દળોએ વર્ષની શરૂઆત પછીથી પેલેસ્ટીની પત્રકારોની વિરૂદ્ધ ૪૧૪ ઉલ્લંઘન કર્યા. જર્નાલિસ્ટ્‌સ સપોર્ટ કમિટીના એક નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે, ઈઝરાયેલના કબજાએ પત્રકારો પર જાણ કરીને હુમલો કરવા માટે તેમના ઉલ્લંઘન વિશે સત્યને દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સંગઠને પેેસેસ્ટીની લોકોની સાથે એકજૂથતાના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ પર નિવેદન જારી કર્યું જે ૨૯ નવેમ્બરે હતું. નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઈઝરાયેલના કબજાવાળા દળોએ પેલેસ્ટીની પત્રકારોની વિરૂદ્ધ જીવિત દારૂ-ગોળો, રબરની ધાતુની ગોળીઓ અને ટીયર ગેસનો ઉપયોગ કર્યો, જ્યારે તેમણે મોટી ઘટનાઓને કવર કરવા, પત્રકારોના ઘરોને બંધ કરવા અને તેમના ઉપકરણોને તોડવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. કસ્ટડીમાં લેવા અને તેમનું શોષણ કરવું સામેલ છે. સમિતિએ કબજાની ટીકા કરી પેલેસ્ટીની લોકોની વિરૂદ્ધ કબજાના અપરાધોના પોતાના કર્તવ્યો અને ક્ષેત્ર કવરેજનું પ્રદર્શન કરતા પત્રકારોને સીધા અને જાણ કરીને નિશાન બનાવવાની મનમાની પ્રથાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે હાલમાં ઈઝરાયેલની જેલોમાં ૨૫ પત્રકાર છે. સમિતિએ પત્રકારોને મુક્ત કરવા માટે ઈઝરાયેલ પર દબાણ બનાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય એકમો પર પોતાના આહવાનનો ઉચ્ચાર કર્યો.