(એજન્સી) તા.ર૮
ઈન્ડોનેશિયન વિદેશ મંત્રી રેટનો મર્સુડીએ પેલેસ્ટીનની સ્વતંત્રતા માટે પોતાના દેશના સમર્થનનું સમર્થન કર્યું. પોતાના પેલેસ્ટીયન સમકક્ષ રિયાદ અલ-મલિકીની સાથે એક ફોન કોલ દરમ્યાન મર્સુડીઓ હમાસ અને ફતાહની વચ્ચે વાતચીત અને આંતરિક વિભાજનને સમાપ્ત કરવા માટે ચૂંટણીની તૈયારી વિશે પૂછપરછ કરી જેમ કે, રાષ્ટ્રપતિ મહમુદ અબ્બાસે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની સમક્ષ પોતાના ભાષણમાં જાહેર કર્યું. સપ્ટેમ્બરમાં બંને આંદોલનોના પ્રતિનિધિમંડળ ઈસ્તંબુલમાં મળ્યા અને તમામ પેલેસ્ટીયન જુથોની સાથે ભાગીદારીમાં એક વ્યાપક રાષ્ટ્રીય મંત્રણા માટે એક દૃષ્ટિકોણ બિછાવવા પર સમંત થયા. જો કે, પાછલા મંગળવારે પીએ અને ફતાહે ઈઝરાયેલની સાથે સુરક્ષા સહયોગને ફરીથી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી, એક ઉપાય જે તમામ પેલેસ્ટીની જુથો દ્વારા સખ્ત ટીકા કરી અને સંભવિ ભાગીદારીની પાછળ છરા તરીકે વર્ણિત કર્યું. વિદેશ મંત્રીઓએ અમેરિકન ચૂંટણીના પરિણામો અને પેલેસ્ટીની કારણોપર તેની અસરની પણ ચર્ચા કરી સાથે મર્સુડીએ જણાવ્યું કે, વ્હાઈટ હાસમાં રાષ્ટ્રપતિ- ચૂંટણી જો બાઈડેનને પદગ્રહણ કરવા માટે ઈઝરાયેલ-પેલેસ્ટીનની શાંતિ પ્રક્રિયા માટે શ્રેષ્ઠ સંભાવનાઓ જોઈએ. તે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય ક્ષેત્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર પેલેસ્ટીનીના રાજ્યની સાથે સહયોગ કરવાની ઈચ્છાનું સમર્થન કરવા માટે, અલ-મલિકીને ઈન્ડોનેશિયા આમંત્રિત કરવા માટે આગળ વધ્યા. બહુસંખ્યક મુસ્લિમ દેશ ઈન્ડોનેશિયા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદનો એક બિનકાયમી સભ્ય છે અને પેલેસ્ટીનના પ્રશ્નથી પહોંચી વળવા માટે પરિષદમાં પોતાના મુખ્ય લક્ષ્યોમાંથી એકને પ્રસ્તુત કરે છે.