અદાલતે એવું નોંધ્યું કે રાજ્ય પછાત   આયોગ સામાજિક-આર્થિક ડેટાના અભાવે  સરકારને ભલામણ કરવા અક્ષમ છે

(એજન્સી) તા.૧૧
કેરળ હાઇકોર્ટે ૮, સપ્ટે. પોતાના ચુકાદા દ્વારા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને ૨૦૧૧માં હાથ ધરવામાં આવેલ સામાજિક, આર્થિક સર્વેના સંપૂર્ણ ડેટા સત્વરે રજૂ કરવા આદેશ કર્યો છે. કેરળના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ એસ મણીકુમારના વડપણ હેઠળ ન્યાયમૂર્તિ સાજી ચાલીની બનેલી બેંચે બે પિટિશનની સુનાવણી કર્યા બાદ આ આદેશ કર્યો હતો.
બંનેમાં સમાન ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો. બંને પિટિશન પછાત સમુદાયોની યાદીમાં સુધારો કરવા સંબંધીત હતી કે જેથી જે સમુદાયો લાયક નથી અને આવા તમામ સમુદાયોમાં સમાવેશ માટે પાત્ર નથી અને જેમણે પછાત સમુદાય માટેના અનામતના લાભથી જે સમુદાયો વંચિત રહી ગયાં છે તે સુનિશ્ચિત કરવા પછાત સમુદાયોની યાદી સુધારવાની પિટિશનમાં દાદ માગવામાં આવી હતી.
જે ડેટા રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં તેના પરથી એવો નિર્દેશ મળે છે કે ઓબીસી રાજ્યમાં વસ્તીના ૮.૨ ટકા છે પરંતુ તેમને સરકારી નોકરીઓમાં માત્ર ૫.૮ ટકા જ અનામત પ્રાપ્ત છે. મુસ્લિમ સમુદાયની ટકાવારી ૨૬.૯ ટકા છે પરંતુ સરકારી નોકરીમાં તેમનો હિસ્સો માત્ર ૧૧.૪ ટકા છે. ન્યાયમૂર્તિ નરેન્દ્રન આયોગે ૨૦૦૦ના પોતાના રિપોર્ટમાં એવો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે મુસ્લિમ સમુદાય અને એસસી-એસટી સમુદાય પાછળ રહી ગયાં છે. અદાલતે પ્રતિવાદી રાજ્યોની એ રજૂઆત ધ્યાનમાં લીધી હતી કે પંચ સમક્ષ નવા સમુદાયોને યાદીમાં ઉમેરવાની અસંખ્ય વિનંતી આ પ્રકારના સમુદાયને સંબંધીત ડેટા બેઝના અભાવે આયોગ સમક્ષ પડતર છે. પંચે યાદીમાં સુધારા માટે રાજ્ય સરકારને અનેક પત્રો લખ્યા છે પરંતુ હજુ સુધી કોઇ ગંભીર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.