(એજન્સી) જમ્મુ, તા.૧૬
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મંગળવારે સવારે મધ્યમ તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આ ભૂકંપની તીવ્રતા ૬.૮ની માપી ગઈ છે, એમ અધિકારીઓએ માહિતી આપી હતી. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ત્રણ દિવસમાં ત્રીજી વાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં કોઈપણ પ્રકારના નુકસાનની માહિતી નથી. અધિકારીઓના જણાવ્યાનુસાર ભૂકંપ સવારે સાત કલાકે આવ્યો હતો. અને એનું કેન્દ્ર તાજિકિસ્તાન હતું. શ્રીનગર, કિશ્તવાડ અને ડોડા જિલ્લા સહિત કાશ્મીર ખીણના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના તેજ આંચકા અનુભવાયા હતા. આ સિવાય જમ્મુમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.
તાજિકિસ્તાન સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં મંગળવારે સવારે ભૂકંપ આવ્યો હતો. સવારે સાત કલાકે આવેલા ભૂકંપની તીવ્રતા ૬.૮ની હતી. આ ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ તાજિકિસ્તાનના દસહાંબેથી ૩૪૧ કિલોમીટર દૂર હતું. એની અસર જમ્મુ-કાશ્મીર સુધી જોવા મળી હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરના કેટલાક વિસ્તારોમાં મંગળવારે સવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેથી લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. પાછલા કેટલાક દિવસોમાં કેટલીય વાર જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. આ પહેલાં જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સોમવારે ૪.૩૬ કલાકે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. એની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર ૩.૨ની હતી. આ પહેલાં નવ જૂને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. નવ જૂને સવારે ૮.૧૬ કલાકે લોકોએ ભૂકંપના આંચકા અનુભવ્યા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર એની તીવ્રતા ૩.૯ હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ શ્રીનગરથી ૧૪ કિલોમીટર નોર્થ અને ગાંદરબેલના દક્ષિણ-પૂર્વમાં સાત કિલોમીટર દૂર હતું.