(એજન્સી) હૈદરાબાદ, તા. ૨૮
હૈદરાબાદની નલસર લો યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર પ્રોફેસર ફૈઝાન મુસ્તફાએ જણાવ્યું કે વર્તમાન સંજોગોમાં શ્રેષ્ઠ ફોજદારી સુધારો જેલો નાબૂદ કે ખતમ કરવાનો હોવો જોઇએ. તેમણે કહ્યું કે જો કોઇ દેશની સંસ્કૃતિ કે સમાજનો ન્યાય કરવા માગતો હોય તો તેણે દેશની જેલોની સ્થિતિ જોવી જોઇએ.જાહેર બુદ્ધિજીવી અને કાયદાના નિષ્ણાત મુસ્તફાએ તેમની યુટ્યુબ ચેનલ, લીગલ અવેરનેસ વેબ સીરિઝ પર પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરતા ઉપર મુજબ જણાવ્યું હતું. પ્રોફેસર મુસ્તફાએ દેશની જેલોની હાલત વિશે શોક વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે ભારતીય જેલોની એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે કે ભારત ગર્વ કરી શકે એવું દેશની જેલોમાં કશું જ સારૂં નથી. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે દેશની મોટાભાગની જેલોમાં તેની ક્ષમતા કરતા વધુ કેદીઓને રાખવામાં આવ્યા છે. એક ઉદાહરણ આપતા તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીની જેલમાં ૧૦૦ કેદીઓને બદલે ૧૫૩ કેદીઓ રાખવામાં આવ્યા છે. ૩૧મી જાન્યુઆરીએ જેલોમાં કુલ ૧૦,૦૨૬ કેદીઓ હોવા જોઇએ પરંતુ તેને બદલે ૧૭,૮૭૦ કેદીઓ રાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે જેલમાં પ્રત્યેક ૨૫ કેદીઓ માટે એક ટોઇલેટ હોવી જોઇએ, તેના બદલે એક ટોઇલેટનો ઉપયોગ ૫૦-૭૦ કેદીઓ કરે છે. જેલો મચ્છરો, માખીઓ, જીવ-જંતુઓ અને ઉંદરોથી ભરેલી છે.