૨૦૧૯માં ભારતમાં દરરોજ સરેરાશ ૮૭ જેટલા દુઃષ્કર્મના કેસ નોંધાયા અને સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન મહિલાઓ વિરૂદ્ધ ગુનાના ૪,૦૫,૮૬૧ કેસ નોંધાયા, આ માહિતી તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડાઓમાં મળી આવી

(એજન્સી) તા.૩૦
વર્ષ ૨૦૧૯માં અત્યાર સુધી દાખલ થયેલા કેસના પ્રમાણે ભારતમાં સરેરાશ રોજના ૮૭ દુષ્કર્મના કેસ સામે આવે છે. દરમિયાન આ સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન મહિલાઓની વિરૂદ્ધ કુલ ૪,૦૫,૮૬૧ ગુના દાખલ થયા હતા. નેશનલ ક્રાઈમ રિકોર્ડ બ્યૂરોના આંકડા મુજબ આ ૨૦૧૮ની સરખામણીએ ૭ ટકા વધારે છે. ભારતમાં ગુના ૨૦૧૯નો રિપોર્ટ જણાવે છે મહિલાઓની વિરૂદ્ધમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ ૭.૩ ટકા વધારો નોંધાયો છે. વર્ષ ૨૦૧૯માં પ્રતિ ૧ લાખ મહિલાની વસ્તી પર ૬૨.૪ ટકા કેસ રજિસ્ટર્ડ થયા છે. જે વર્ષ ૨૦૧૮માં ૫૮.૮ ટકા હતા. દેશભરમાં વર્ષ ૨૦૧૮માં મહિલાઓની વિરૂદ્ધ ગુનાના કુલ ૩,૭૮,૨૩૬ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એનસીઆરબીના આંકડાના જણાવ્યાનુસાર વર્ષ ૨૦૧૮માં દેશમાં રેપના કુલ ૩૩,૩૫૬ કેસ દાખલ થયા છે. વર્ષ ૨૦૧૭માં આ સંખ્યા ૩૨,૫૫૯ હતી. એનસીઆરબીના આંકડા મુજબ ભારતીય દંડ સહિતના હેઠળ દાખલ આ કેસમાં મોટાભાગે પતિ અથવા સંબંધીઓ દ્વારા હિંસા (૩૦.૯ ટકા)ના મામલા છે. આ બાદ તેમની માન હાનીને લઈને હુમલાના (૨૧.૮ ટકા), મહિલાઓના અપહરણ (૧૭.૯ ટકા) કેસ દાખલ થયા છે.એનસીઆરબીના આંકડાથી જાણવા મળે છે કે, ફક્ત મહિલાઓ જ નહીં બાળકોની વિરૂદ્ધ ગુના સાથે જોડાયેલા કેસમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. ૨૦૧૮ કરતા ૨૦૧૯માં બાળકોની વિરૂદ્ધના કેસમાં ૪.૫ ટકા વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. વર્ષ ૨૦૧૯માં બાળકોની વિરૂદ્ધ ગુનાના કુલ ૧.૪૮ લાખ કેસ નોંધાયા છે જેમાં ૪૬.૬ ટકા અપહરણ અને ૩૫.૩ ટકા કેસ દુષ્કર્મ સાથે જોડાયેલા છે.