વડોદરા,તા.ર૭
કોરોના પોઝિટિવ દર્દી ઉપર પ્લાઝમા થેરાપી દ્વારા સાજા કરવાનું રિસર્ચ ગૌત્રી હોસ્પિટલ અને ઈન્દુ બ્લડ બેંકના સંયુકત ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ વખત સફળતા મળી છે અને વડોદરાના કોરોના પોઝિટિવ દર્દી અશ્વિન રાણાને પ્લાઝમા થેરાપીથી સાજા કરવામાં આવ્યા છે. ગોત્રી હોસ્પિટલના ડીન વર્ષાબેન ગોડબોલે અને ઈન્દુ બ્લડ બેંકના વિજય શાહે જણાવ્યું હતું કે ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગોત્રી હોસ્પિટલને પ્લાઝમા થેરાપી અંગે રિસર્ચ કરવાની મંજૂરી આપી હતી જેમાં ઈન્દુ બ્લડ બેંકમાં કોરોના વાયરસથી અસર થયા બાદ સાજા થયેલા દર્દીઓના લોહીમાંથી એન્ટીબોડીને લેવામાં આવી અને કોરોના ગ્રસ્ત દર્દીને ટ્રાન્સફયુઝન કરવાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે. સ્વસ્થ હોય એવી વ્યકિતના લોહીમાંથી એન્ટીબોડી પ્લાઝમા મેળવી લેવામાં આવે છે. આ અંગેનો પ્રયોગ અને તેનું રિસર્ચ તાજેતરમાં કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં સફળતા મળી છે. ગૌત્રી હોસ્પિટલમાં ગત તારીખ ૧૧મી મેના રોજ અશ્વિન રાણા નામના કોરોના પોઝિટિવ આવેલા દર્દીની સારવાર ચાલી રહી હતી ત્યારે વડોદરા ગૌત્રી હોસ્પિટલમાં કોરોના પોઝિટિવની સારવાર લીધા બાદ સ્વસ્થ થયેલા હોય તેવા દર્દી વિપુલ પટેલના લોહીમાંથી એન્ટીબોડી પ્લાઝમા લેવામાં આવ્યા હતા અને અશ્વિન રાણાની બોડીમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અશ્વિન રાણા પર પ્લાઝમા થેરાપીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેઓને સારી રીતે સ્વસ્થ કરવામાં ગૌત્રી હોસ્પિટલને સફળતા મળી છે. ગોત્રી હોસ્પિટલના ડોકટર વર્ષાબેન ગોડબોલે અને ડોકટર વિજય શાહે જણાવ્યું હતું કે કોરોનાની હજી કોઈ રસી શોધી શકાઈ નથી પરંતુ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા હોય તેવા દર્દી પર પ્લાઝમા થેરાપી દ્વારા સારવાર આપી સ્વસ્થ બનાવવામાં જે પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો તેમાં સફળતા મળી છે.