મોરબી, તા.૯
આજે સવારે ગુજરાત શૈક્ષણિક બોર્ડ દ્વારા ધો. ૧૦નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મોરબી જિલ્લાનું ૬૪.૬૨% પરિણામ આવ્યું છે. તેમજ સમગ્ર રાજ્યમાં મોરબી જિલ્લાએ ૭મું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ પરિણામ પર એક નજર કરીએ તો મોરબી જિલ્લાના ૩૦ વિદ્યાર્થીઓએ આ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. જયારે ૫૧૬ વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. જો કે, ધો. ૧૦નું મોરબી જિલ્લાનું ગત વર્ષે ૨૦૧૯માં ૭૪.૦૯% પરિણામ હતું. જે ઘટીને આ વર્ષે ૨૦૨૦માં ૬૪.૬૨% આવ્યું છે. આમ, મોરબી જિલ્લાનું પરિણામ ગત વર્ષ કરતા ૧૦% ઘટ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે મોરબી જિલ્લામાં સૌથી વધુ હળવદ કેન્દ્રનું પરિણામ છે. જેમાં હળવદ કેન્દ્રનું ૭૧.૩૭%, વાંકાનેર કેન્દ્ર ૬૬.૭૦%, સિંધાવદર કેન્દ્ર ૬૬.૩૨%, ચંદ્રપુર કેન્દ્ર ૬૨.૫૪%, મોરબી ૬૪.૦૪%, ટંકારા કેન્દ્ર ૫૫%, ચરાડવા કેન્દ્ર ૪૬.૧૦% અને પીપળીયા કેન્દ્રનું ૫૫.૭૪ % પરિણામ છે.