(સંવાદદાતા દ્વારા) અમદાવાદ, તા.૨૭
નિત્યાનંદ આશ્રમની લાપતા યુવતીઓની હેબિયસ કોર્પસ અરજીની પર આજે સુનાવણી થઇ તેમાં યુવતીઓ તરફથી તેમના વકીલોએ એડિશનલ એફિડેવીટ રજુ કરતા, હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે એફિડેવિટમાં સહી કરનાર વ્યક્તિ અને નોટરી સાચા વ્યક્તિ છે તેવું કઈ રીતે માની શકાય ? આ અંગેનો પુરાવો શું ? જેની સામે યુવતીઓના વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે યુવતીઓ જ્યાં છે ત્યાંથી નજીકની એમ્બેસીમાં ખરાઈ કરાવવા કે એફિડેવિટ કરવાની મંજૂરી આપો. જેનો યુવતીઓના પિતા દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે સાથે યુવતીના પિતા જનાર્દન શર્માના વકીલ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં એવી રજૂઆત કરાઈ હતી કે ફક્ત એફિડેવિટ રજૂ કરવાથી યુવતીઓ સહી સલામત છે અને કોઈ જાતના બંધનમાં નથી., તેવું પુરવાર કરવા માટે યુવતીઓને હાજર કરવાનો વિકલ્પ ખુલ્લો રાખવામાં આવે અને ફક્ત એફિડેવિટ પર આધાર ન રાખવામાં આવે. ત્યાર બાદ હાઇકોર્ટે આદેશ કર્યો હતો કે યુવતીઓ જે દેશમાં છે ત્યાંની ભારતીય એમ્બેસીમાં એફિડેવિટ કરનાર વ્યક્તિ અને તેના નોટરીની ખરાઇ કરી એફિડેવિટ હાઇકોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે તો બીજી બાજુ ગુજરાત પોલીસે સીલબંધ કવરમાં પોતાનો એકશન ટેકન રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. આપને જણાવી દઈએ કે અગાઉની એફિડેવિટ વર્જિનિયાથી કરવામાં આવી હતી અને આ એફિડેવિટ બાર્બાડોસથી કરવામાં આવે છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે નિત્યાનંદ આશ્રમ વિવાદમાં ગુમ થયેલી બન્ને યુવતીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા હાઇકોર્ટે આદેશ કર્યો હતો. યુવતીના પિતાએ કરેલી હેબિયસ કોપર્સ અરજીના સંદર્ભમાં હાઇકોર્ટે આદેશ કર્યો હતો. બન્ને યુવતીઓ વતી વકીલ હાઇકોર્ટ સમક્ષ હાજર થયા હતા અને બન્ને યુવતીઓની એફિડેવિટ રજૂ કરી હતી. હાઇકોર્ટે એફિડેવિટ યોગ્ય ફોર્મેટમાં ન હોવાનું કહી ફગાવી હતી અને કહ્યું હતું કે જો એફિડેવિટ ફાઇલ કરવી હોય તો યોગ્ય ફોર્મેટમાં હોવી જોઈએ. કોર્ટે એપણ નોંધ્યું હતું કે રજૂ કરવામાં આવેલ એફિડેવિટ સાઉથ વર્જિનિયામાં કરવામાં આવી હતી. બીજી બાજુ પોલીસે પોતાનો એક્શન ટેકન રિપોર્ટ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓએ બન્ને યુવતીઓ જોડે વીડિયો કૉલિંગના માધ્યમથી વાત કરી ને તેઓજો કોર્ટમાં હાજર થવા માંગતા હોય તો સુરક્ષા ની પુરી ખાતરી આપી હતી પણ બન્ને યુવતીઓએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તેમણે મુકેલ ૫ શરતો માનવામાં આવે તો જ તેઓ કોર્ટમાં હાજર થશે. આ ૫ શરતોમાં નિત્યાનંદ આશ્રમની ધરપકડ કરાયેલ બન્ને સંધિકાઓને છોડી મુકવાની પણ એક શર્ત નો સમાવેશ થાય છે. બીજી બાજુ યુવતીઓનાં વકીલોને કોર્ટે યુવતીઓને કોર્ટમાં હાજર કરવા કહ્યું હતું અને યુવતીઓ ભારત બહાર ગઈ તેના ટ્રાવેલ ર્ડાયુમેન્ટસ રજૂ કરવા આદેશ કર્યો હતો જેનાં માટે યુવતીઓનાં વકીલોએ સમય માંગ્યો હતો