(એજન્સી) તા.૧૪
સંસદમાં ઈરાકી વિદેશ સંબંધ સમિતિએ કાલે તુર્કી અને ઈરાનની સાથે જળ ફાઈલનો ઉકેલ લાવવા માટે જળસંસાધન મંત્રી મહેંદી રશીદ અલ-હમદાનીની અધ્યક્ષતામાં એક વિશેષ પ્રતિનિધિમંડળની રચના કરી. સમાચાર મુજબ સમિતિના પુનરીક્ષણ, સાંસદ ઈકબાલ અબ્દુલ હુસેને જણાવ્યું કે, વિદેશ મંત્રાલયે વડાપ્રધાન મુસ્તફા અલ-કદીમીના નિવેદનમાં પ્રતિનિધિમંડળની રચનાની સૂચના આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “મંત્રણા પ્રતિનિધિમંડળ સંયુક્ત પાણી છોડવા માટે ગંભીર સમાધાનની શોધ કરશે અને વધુ બંધની સ્થાપના નહીં કરે, જેણે ઈરાકમાં અનેક વિસ્તારોને રાગમાં બદલી દીધા છે. સાથે જ ખેતીક્ષેત્રોમાંથી ઘણું બધુ પાણી ઘટાડી દીધું છે.” સમિતિએ આ મહત્ત્વ પર ભાર આપ્યો કે, વાતચીત કરનારી ટીમ પાણીના સંકટનો ઉકેલ લાવવા માટે ઈરાન અને તુર્કી પર પાણીના દબાણ તરીકે આર્થિક સંબંધોનો ઉપાય કરવામાં સફળ થાય છે. મધ્ય-પૂર્વની રિપોર્ટ મુજબ ઈરાની બંધ યોજના ચાલી રહેલી યોજનાઓના કારણે ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ છે, જે પાણીના પ્રવાહને ઘટાડે છે અને બે પ્રમુખ નદીઓમાંથી પાણીના સપ્લાઈને રોકે છે. પૂર્વ રાજ્ય દીયાલા અને કુર્દ ક્ષેત્રના ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, તહેરાન ઈરાનમાં બંધો માટે સિવાન અને લિટિલ જ્યારે નદીઓને ફરીથી નિર્દેશિત કરવાના પરિણામ સ્વરૂપ તેમની આજીવિકા જોખમમાં છે. કેટલાક ઈરાકીઓને પોતાના શહેરો અને ગામડાઓને છોડવા માટે વિવશ કરે છે.