છોટાઉદેપુર, તા.૧ર
છોટાઉદેપુર જિલ્લા મથકેથી માત્ર ૧૦ કિલોમીટરના અંતરે આવેલ પાનવડ ગામની મધ્યમાં આવેલ પ્રાથમિક શાળામા અભ્યાસ કરતા નાના બાળકો પાસે શાળાની ગંદકી ફેંકવા મજબૂર કરતા શિક્ષકો હોવાનો કીસ્સ પ્રકાશમાં આવેલ છે. શાળામાં અભ્યા કરતાં વિધાર્થીઓ પાસે શાળામાંથી ગંદકીની સફાઈ કરવા માટે પ્રત્યેક દિવસના વિધાર્થીઓના વારા બાંધી, દરરોજ નાના બાળકો પાસે શાળાના શિક્ષકો ગામથી અડધો કિલોમીટરના અંતરે આવેલ ધામણી નદીમાં કે જ્યા ગામના ગંદા કચરાનો નિકાલ થાય તેવી ગંદકી વાળી જગ્યાએ કચરો ફેંકવા મોકલવામાં આવે છે. વધુમાં શાળામાંથી અડધો કિલોમીટર કચરો ફેકવા માટે લોખડની કચરા ગાડીના તૂટેલા પૈડાંને ઢસડીને બાળકો વારાફરતી આગળ પાછળ ધક્કા મારી કચરો ફેંકવા માટે દરરોજ જતા હોય છે, આ અંગે શાળામાં ધોરણ સાતમા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીએ જણાવેલ કે આજે અમારો વારો છે, કાલે બીજા વર્ગના વિધાર્થીઓનો વારો છે.