પાલનપુર, તા.૭
પાલનપુર પોલીટેકનીકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા ચાર વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા મળી સ્માર્ટ ડસ્ટબીન તૈયાર કર્યુ છે. જેના થકી લોકો જાહેરમાં કચરો નાખવાનું ભૂલી તેની જગ્યાએ સ્માર્ટ ડસ્ટબીનમાં કચરો નાખી જેની ફલશ્રૃતી રૂપે નાણાં કમાઇ શકશે. પાલનપુર પોલીટેકનિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા ચાર વિદ્યાર્થીઓ ટીમ લીડર નાઇ ધવલ, નૈલેષ પરમાર, સેલીયા અસ્પાક, રોહીત કિરીટ એક દિવસ બજારમાં જતા હતા તે સમયે કચરા પેટીઓને કચારાથી ઉભરાતી જોઇ તેમને વિચાર આવ્યો કે કચરાનો યોગ્ય રીતે નિકાલ થાય અને જાહેરમાં ગંદકી ન થાય તે માટે શું કરવું જોઇએ જેથી તેમને એક પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો જેનાથી લોકો જાહેરમાં કચરો નાખવાનું ભૂલી કચરાનો યોગ્ય જગ્યા પર નિકાલ કરે જેથી તેમના દ્વારા કોલેજના જીજીૈંઁ પાલનપુરના કો-ઓર્ડીનેટર બ્રિજેશ પટેલ અને મેન્ટર હિતેન પટેલની મદદથી સ્માર્ટ ડસ્ટબીન તૈયાર કર્યુ છે. તે ડસ્ટબીન એ પ્રકારનું તૈયાર કર્યુ કે જેથી કચરો નાખનારને પણ લાભ થાય કચરો લેનારને પણ ફાયદો થાય અને શહેરમાં થતી ગંદકી અટકી શકે જેથી તેમને સ્માર્ટ ડસ્ટબીન બનાવવા પાછળ મેહનત શરૂ કરી હતી અને તેમાં તેમને સફળતા પણ મળી છે. જેથી તેમને સ્માર્ટ ડસ્ટબીન તૈયાર કર્યુ આ તૈયાર કરેલા ડસ્ટબીનમાં કચરો કોઇ પણ વ્યક્તિ કોઇપણ પ્રકારનો કચરો નાખી શકે છે અને આ સ્માર્ટ ડસ્ટબીનને એક એપ્લીકેશન સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવ્યુ છે. જેથી કચરો નાખનાર વ્યક્તિનું રજીસ્ટેશન થાય છે. જે સ્માર્ટ ફોન સાથે કનેક્ટેડ કરવામાં આવ્યુ છે. આ ડસ્ટબીનમાં જે વ્યક્તિ કચરો નાખે છે. તેના કચરાનું ડસ્ટબીન કામનો કચરો અલગ પાડે છે અને નકામો કચરો અલગ પાડે છે. ત્યારબાદ ઉપયોગી કચરાની સ્માર્ટ ગણતરી કરી કેટલો કચરો જમા કરાવ્યો તેનું અપ્લીકેશનની મદદથી તે વ્યક્તિને જાણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નક્કી કરવા મુજબ ઉપયોગી કચરાનું તેને વેતન આપવામાં આવશે. આથી લોકો જાહેરમાં કચરો નાખવાની જગ્યાએ કચરો સ્માર્ટ કચરા પેટીમાં નાખી તેના નાણાં મેળવી ખરા અર્થમાં સ્વચ્છ ભારત મિશન અભીયાનના સ્વપ્નને સાકાર કરશે સાથે તેમાંથી નાણાંની ઉપજ પણ કરી શકશે.