(એજન્સી) ગાંધીનગર, તા.રપ
ગુજરાતના પૂર્વ આઈપીએસ અધિકારી સંજીવ ભટ્ટે એકવાર ફરીથી પીએમ મોદી પર પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે દાવોસ યાત્રાને લઈને ટ્‌વીટ કરીને પ્રહાર કર્યો છે, શ્રી વડાપ્રધાનજી, જો તમને જાણકારી નથી તો જાણ થાય કે દાવોસ સ્વિટ્‌ઝરલેન્ડમાં છે. તમારા દ્વારા દરેક ભારતીયોને ૧પ લાખ રૂપિયા આપવાનું વચન પૂરું કરવાની આ સોનેરી તક છે. કૃપા કરીને તમારું વચન ભૂલશો નહીં.
– એક સામાન્ય ભારતીય
– સંજીવ ભટ્ટ (આઈપીએસ)
ઉલ્લેખનીય છે કે, પૂર્વ આઈપીએસ પીએમ મોદી પર સતત પ્રહાર કરતાં રહ્યા છે.