(સંવાદદાતા દ્વારા) અમદાવાદ, તા.૨૧
પ્રારંભથી વિવાદમાં રહેલી એલઆરડી ભરતી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થતાં મહિલા ઉમેદવારોને અન્યાયની લાગણી. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલ એલઆરડી ભરતી પ્રક્રિયામાં રહેલી ક્ષતિઓ અને વિલંબનેે કારણે રાજ્યની કેટલીક શિક્ષિત બેરોજગાર મહિલા ઉમેદવારોને અન્યાય થયો છે. આ મુદ્દે મહેસાણાની એક સગર્ભા મહિલાએ ન્યાય મેળવવા હાઈકોર્ટનો દ્વાર ખટખટાવતાં અદાલતે લોક રક્ષક ભરતી બોર્ડ સહિતના પક્ષકારોને નોટિસ ફટકારી છે. રાજ્ય લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્વારા લોકરક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. જેની ફેબુ્રઆરી ૨૦૧૮માં રાખવામાં આવેલ લેખિત કસોટીમાં પેપર ફૂટતાં રદ્દ થઈ હતી. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯માં લેખિત પરીક્ષા થઈ હતી. જેમાં કટઓફ માર્કસ મેળવનાર મહિલા અને પુરૂષ ઉમેદવારોને શારીરિક કસોટીમાં બોલાવાયા હતા. પરંતુ કટઓફથી ઓછા માર્ક્સ મેળવનાર ઉમેદવારોને ન બોલાવતા વિવાદ થયો હતો અને હાઈકોર્ટના આદેશ મુજબ ૨૦ ટકા વેઈટીંગ લીસ્ટ જાહેર કરી આ જગ્યાઓ ભરવા બોર્ડે પ્રક્રીયા શરૂ કરી હતી. જનરલ કેટેગરીની ૧૫૭૮ જગ્યાઓ ભરવા ૧૮૨૮ મહિલા ઉમેદવારોને શારીરિક કસોટી માટે કોલ લેટર ઈસ્યુ કરી તા.૨૬ અને ૨૭ ડીસેમ્બરે શારીરિક કસોટી માટે બોલાવાયા હતા. પરંતુ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયામાં કેટલીક ક્ષતિઓ રહી હોવાની લાગણી બેરોજગાર ઉમેદવારોમાં પ્રવર્તી હતી. તે પૈકી મહેસાણાની શિક્ષિત બેરોજગાર અને સગર્ભા અવસ્થા ધારણ કરનાર ઉમેદવાર પારૂલ રાજપૂત નિર્ધારીત તારીખે શારીરિક કસોટીમાં હાજર રહી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હોઈ તેમણે બોર્ડના અધ્યક્ષ વિકાસ સહાય સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. અહીં ન્યાય નહીં મળતાં છેવટે તેમણે હાઈકોર્ટમાં દાદ માંગી હતી. અદાલતે આ મામલે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ સહિતના પક્ષકારોને નોટિસ ફટકારી હતી. વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં.