અમદાવાદ,તા.ર૦
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્ટ્રીટલાઈટના મેઈનટેનન્સ માટે સિટેલુમ કંપનીને પાંચ વર્ષનો કોન્ટ્રાકટ આપવામાં આવ્યો તેની મુદ્દત જૂન માસમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં નવા ટેન્ડરની પ્રક્રિયા હજી સુધી કરવામાં આવી નથી. આ કંપનીને પાંચ વર્ષમાં કરોડો રૂપિયાની પેનલ્ટી કરવામાં આવી છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન કરતી હોવા છતાં તેને છાવરવામાં આવે છે. આથી સિટેલુમ કંપનીને બ્લેકલીસ્ટ કરી વિજીલન્સ તપાસ કરાવવા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર બદરૂદ્દીન શેખે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર પાઠવી માગ કરી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્ટ્રીટલાઈટના મેઇન્ટેન્સ માટે સિટેલુમ કમ્પનીને પાંચ વર્ષનો કોન્ટ્રાકટ આપવામા આવ્યો હતો તેની મુદ્દત જૂન ૨૦૧૯મા પુરી થઈ ગઈ છે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની મુદ્દત પુરી થાય તેના ૬ મહિના પહેલા નવા ટેન્ડરની પ્રક્રિયા કરવામા આવે છે જેથી જે તે કંપની ની મુદ્દત પુરી થાય તે પહેલા નવા ટેન્ડર મંજૂર થઈ જાય. સિટેલુમ નામની કંપનીને પાંચ વર્ષમાં કરોડો રૂપિયાની પેનલ્ટી કરવામાં આવી છે સીટેલૂમ કંપનીએ અનેક શરતોનો ભંગ પણ કર્યો છે દા.ત પેટા કોન્ટ્રાકટ ના આપી શકાય તેમ છતા પેટા કોન્ટ્રાકટ વગર મંજૂરીએ આપવામાં આવ્યો છે દરેક વોર્ડ દીઠ ૪ કર્મચારી એક ડ્રાયવર અને વાહનની શરત હતી તેમ છતા તેમાં પણ સ્ટાફ ઓછો રાખવામા આવ્યો છે ટેન્ડરમાં સોડિયમ થાભલાના રૂા.૧૦૫ મંજુર કરવામાં આવ્યા ત્યાર બાદ કરોડોના ખર્ચે એલ.ઇ.ડી લાઈટો લગાડવામાં આવી તેમાં ખબજ ઓછું મેઇન્ટેનન્સ આવે છે તેમ છતાં અધિકારીઓએ કંપની સાથે મળીને સીંગલ ફિટીંગના થાંભલાના રૂપિયા ૭૦ અને ડબલ ફિટીંગનો રૂપિયા ૧૪૦ મંજૂર કરીને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ને દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન કરેલ છે ઉપરાંત શહેરમાં સોડિયમના સ્થાને ૧.૫૫ લાખ ફિટીંગ્સ બદલવામાં આવ્યા છે તે ફિટીંગ ક્યાં ગયા? જે ફિટીંગ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે તેનો પણ મેઇન્ટેનન્સ ચાર્જ આપવામાં આવે છે ગઈ કાલે નરોડા વિસ્તારમાં લાઈટના થાંભલા માંથી કરંટ લાગતા બે બાળકો મૃત્યુ પામ્યા છે મૃત્યુ પામેલા બાળકોના કુટુંબીજનોને સિટેલુમ કંપની પાસેથી રૂપિયા દસ દસ લાખની સહાય કરવી જોઇએ શહેરમાં અનેક થાંભલાઓમાં વાયરો ખુલ્લા રહે છે જેના કારણે થોડા સમય પહેલા એક બકરી પણ મૃત્યુ પામી હતી બદરૂદ્દીન શેખે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, મારી જાણ મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મેઇટેનન્સ ના ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા સિટેલુમ કંપની અને બી.વી.જી નામની કંપનીએ ટેન્ડર ભર્યા હતા તેમાં યેનકેન પ્રકારે બી.વી. જી.કંપનીને ડીસક્વોલીફાઈ કરવામાં આવી હતી અને ટેન્ડર રી ઇનવાઈટ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારબાદ નવા ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા તેમાં વહીવટી તંત્રને પ્રીતિપાત્ર માત્ર એક ટેન્ડર સિટેલુમ કંપનીનું સિંગલ ટેન્ડર આવ્યો છે તેને બારોબાર કોન્ટ્રાકટ પધરાવી દેવાની પેરવી થઈ રહી છે આ લાઈટ ખાતાનું એક મોટું કૌભાંડ છે અનેક શરતોનો ભંગ કરનાર કંપનીને બ્લેક લિસ્ટ કરવી જોઈએ અને કંપની અને અધિકારીઓ દ્વારા જે ગેર વહીવટ કરીને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ની તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનો નુકસાન પહોંચાડનાર સામે તાકીદે વિજિલન્સ તપાસ કરવી જોઈએ.