પ્રતિકાત્મક તસવીર

(સંવાદદાતા દ્વારા) 

ગાંધીનગર, તા.ર૭
રાજ્યમાં લોકડાઉનની વર્તમાન સ્થિતિમાં લોકોની પાસેથી કેટલીક ચીજવસ્તુઓના નિયત ભાવ કરતા વધુ બેફામ ભાવ લેવાતા હોવાની વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ફરિયાદો બહાર આવતાં સરકારી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. આવા વધુ ભાવ લેતા વેપારીઓને ચેતવણી આપતા હોય તે રીતની ઝુંબેશ સરકારી તંત્રે હાથ ધરી ૧૭૦૦ જેટલા એકમો પર તપાસ કરી હતી. જેમાંથી ૧૧૦૦ એકમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં લોકડાઉન-૪માં આપેલ છૂટછાટ દરમ્યાન પાન-મસાલા તથા તમાકુના વેચાણમાં બેફામ ભાવ લેવા અંગેની ફરિયાદો તોલમાપ નિયંત્રક તંત્રને મળતા એક ટીમ દ્વારા અંબિકા ટ્રેડર્સ, માણસા ઉપર દરોડા પાડી તપાસ કરતાં વિમલ પાન-મસાલા પાઉચના ૨૮ રૂપિયાને બદલે ૪૦ રૂપિયા તથા ઇગલ તમાકુ ટીનના ૭૫ રૂપિયાના બદલે ૨૦૦ રૂપિયા વસૂલતા પકડાયેલ છે તો બંસરી પાન અને લાલસોટ પાન પાર્લર, કુડાસણ ખાતે પણ સીગારેટના પેકેટ્‌સ ઉપર એમ.આર.પી. કરતા વધુ ભાવ લેતા કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
ઉપરાંત મરી-મસાલાના પેકેટ્‌સ ઉપર કિંમતમાં છેકછાક સહિત એમ.આર.પી. કરતા વધુ ભાવ લેતા ગાંધીનગર જિલ્લાના ૬ એકમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત સમગ્ર રાજ્યમાં પાન-મસાલા, ગુટખા, સિગારેટ વગેરેના વેપારી એકમો ખાતે કુલ ૫૦૦ નિરીક્ષણ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વધુ ભાવ લેવા અંગે કુલ ૧૨૪ એકમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. સદર બાબતે મદદનીશ નિયંત્રક મહેસાણા દ્વારા ૩૦ એકમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે અને રૂા.ર.ર૧ લાખનો દંડ વસૂલાયો છે.