(એજન્સી) નવી દિલ્હી, તા.૧૩
સત્તા તેમજ પ્રભાવના રાજકારણમાં આરએસએસ તેમજ ભાજપાની ભૂમિકા મજબૂત થતી જઈ રહી છે. કહેવાઈ રહ્યું છે કે બંને સંગઠન એકબીજાના વિકાસમાં મદદનીશ છે. ભાજપની સરકાર લાવવામાં સંઘનો ફાળો રહે છે, પરંતુ સંઘના ભૈયાજી જોષી આવું માનતા નથી. ત્રિપુરામાં સંઘ કાર્ય તેમજ ભાજપા સરકાર સાથે જોડાયેલા હ+ોવાના પ્રશ્ન પર જોષીએ કહ્યું – કોઈના કારણે કોઈ આવતું-જતું નથી.
સંઘનો વિસ્તાર સરકારને કારણે નહીં, પરંતુ સ્વયંસેવકોને કારણે થઈ રહ્યો છે. ર૦૧૪માં કેન્દ્રમાં ભાજપ સરકાર આવી તે પહેલાં પણ સંઘનો ખૂબ જ ઝડપથી સંગઠનાત્મક વિસ્તાર થયો. સ્વયંસેવકોની સંખ્યા વધી એવું પણ ના કહી શકાય કે ર૦૧૪માં સંઘને કારણે ભાજપ સરકાર આવી. તે સમયની પરિસ્થિતિઓને કારણે ભાજપ સત્તામાં આવી. ર૦૧૯માં પણ સામાન્ય જન ભાજપની સાથે જ રહેશે. ચોથીવાર સહકાર્યવાદ તરીકે ચૂંટાયેલ જોષીએ કહ્યું કે ૯ર વર્ષમાં સંઘે ખૂબ જ કામ કર્યું છે. સમગ્ર દેશમાં ૬૦ હજાર ઘરો સુધી સંઘ પહોંચ્યું છે. સમાજસેવા કાર્યના કારણે સંઘ આગળ વધ્યું છે. લોકો પણ હવે સંઘને સ્વીકારવા લાગ્યા છે. ૧૯૭પમાં કટોકટીમાં સંઘ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારબાદ સંઘનું સંગઠન બમણું થયું. સંઘના ૮૦ હજાર એકમોના માધ્યમથી સમાજસેવાના કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યા છે. હાલ તો સંઘની સંતોષકારક સ્થિતિ છે. તેમ છતાંય કેટલીક ખામીઓ છે, જેને દૂર કરવાની કાર્ય યોજના પર કામ કરવામાં આવશે. ૩ વર્ષમાં સંગઠન બે ગણું વધશે. સંઘ ભીડને એકઠી નથી કરતું, સમાજ વિકાસનું કામ કરે છે, તેથી સંઘની ગતિ જનઆંદોલન જેવી દેખાતી નથી.