(સંવાદદાતા દ્વારા) સુરત, તા.૧૯
લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગથી થતા અવાજ પ્રદૂષણ તથા ઘોંઘાટને કારણે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, વૃદ્ધો, અશકત અને બીમાર વ્યક્તિઓ પર થતી વિપરિત અસરને ધ્યાનમાં રાખી તાપી જિલ્લાના અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ બી.બી.વહોનિયાએ આગામી તા.૨૩મી, એપ્રિલના રોજ યોજાનારી લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગ પર જાહેરનામું બહાર પાડીને પ્રતિબંધ મૂકયો છે.
અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટના જાહેરનામામાં જણાવ્યા અનુસાર ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન સભા/સરઘસ કે રેલીમાં લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ સવારના ૬ઃ૦૦ કલાક પહેલા અને રાતના ૧૦ઃ૦૦ કલાક બાદ કરી શકાશે નહીં. વધુમાં આ બાબત સ્થાનિક કાયદો અને સંબંધિત વિસ્તારની સલામતિ વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અને હવામાનની સ્થિતિ તહેવારો, ઋતુ, પરીક્ષાનો સમયગાળો વગેરે જેવી સુસંગત વિચારણાને આધિન રહેશે. સક્ષમ અધિકારીએ પરવાનગી આપેલ હોય તે સિવાય કોઇ સ્થળે લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ કરવો નહીં. તદ્‌ઉપરાંત લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગ વખતે જાહેર પર્યાવરણ અને શાંતિનો ભંગ ન થાય તે જોવાનું રહેશે. સક્ષમ અધિકારીએ લાઉડ સ્પીકરના ઉપયોગ માટે આપેલ પરવાનગીમાં સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરેલ ન હોય તો પણ લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ સવારના ૬ઃ૦૦ કલાક પહેલા અને રાતના ૧૦ઃ૦૦ કલાક પછી કરી શકાશે નહીં. આ હુકમ તા.૧૪/૩/૨૦૧૯થી તા.૧૩/૫/૨૦૧૯ સુધી અમલમાં રહેશે. આ હુકમનું ઉલ્લંઘન કરનાર સજાને પાત્ર થશે.