વડોદરા, તા.ર૬
વાઈલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ ટ્રસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ અરવિંદ પવારને કેલનપુર ગામના સરપંચે જાણ કરી હતી કે, અમારા ગામના ખેતર પાસેના એક તળાવમાં ૩ મહાકાય મગર આવી ગયા છે. જે રાત્રે તળાવમાંથી નીકળીને ઘરના વાડામાં અને ખેતરમાં આવી જાય છે જેથી અમેે ખેતરમાં કામ કરવા પણ જઈ શકતા નથી. જેથી વાઈલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી યુવરાજસિંહ રાજપૂત અને વડોદરા વન વિભાગના અધિકારી શૈલેષભાઈ રાવલ કેલનપુર ગામમાં પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં તેઓએ મગરને પકડવા માટે એક પાંજરૂ મૂક્યું હતું. આ પાંજરામાં આજે સવારે ૮.પ ફૂટનો મહાકાય મગર પાંજરે પુરાયો હતો. આ મગરને સહી સલામત રીતે પકડીને વડોદરા વન વિભાગની કચેરી ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો.