(એજન્સી) તા.પ
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના માનવાધિકાર કાર્યાલયે પેલેસ્ટીની ક્ષેત્રોમાં બુધવારે ઈઝરાયેલના કબજાવાળા વેસ્ટ બેંકમાં કેટલાક પેલેસ્ટીની બાળકો પર ગોળીબારની પારદર્શી તપાસ માટે કહ્યું. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કાર્યાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે સમર્થન કર્યું કે ઈઝરાયેલના કબજાવાળા દળોએ પાછલા બે અઠવાડિયામાં કબજાવાળા વેસ્ટબેંકમાં જુદી-જુદી ઘટનાઓમાં જીવંત દારૂગોળા અને રબરની ગોળીઓથી ચાર પેલેસ્ટીની બાળકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. પરિસ્થિતિઓમાં સંભવિત ઘાતક દળના ઉપયોગના પરિણામ સ્વરૂપ જ્યાં ઉપલબ્ધ માહિતી આપે છે કે બાળકોને ના તો જીવન માટે જોખમ ઊભું કર્યું અને ના તો સૈનિકો અથવા કોઈને ગંભીર ઈજા પહોંચી. અલ-બિરહમાં યુવકને ગોળી મારવાના એક દિવસ પહેલા ઈઝરાયેલી કબજાવાળી સેનાએ રામલ્લાહ પાસે સિલવાડ શહેરમાં એક ૧૬ વર્ષીય કિશોરની છાતી પર દારૂગોળા ફેંક્યો. તે ઉપરાંત ર૭ નવેમ્બરે વેસ્ટબેંકના ઉત્તરમાં કાફ્ર કુદમ ગામમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમ્યાન ઈઝરાયેલી કબજાવાળી શક્તિઓએ એક ૧૬ વર્ષીય સગીરને રબરની ગોળી માથામાં મારી દીધી. કબજાવાળા દળોએ ૧પ વર્ષીય સગીરને ગોળી મારી જેથી તેને પોતાની જમણી આંખ ગુમાવવી પડી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના માનવાધિકાર કાર્યાલયે ઈઝરાયેલની તાત્કાલિક પારદર્શી અને સ્વતંત્ર રીતે ઈઝરાયેલી સેનાના બળના ઉપયોગની તપાસ કરવા અને હત્યા અથવા ઈજા પહોંચવા અને જવાબદાર લોકોને પકડવા માટે કહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા મુજબ ઘાતક દળના ઉપયોગની પરવાનગી માત્ર અંતિમ ઉપાય તરીકે આપવામાં આવે છે, જે જીવન માટે જોખમ અથવા ગંભીર ઈજાના જવાબમાં હોય છે.