(એજન્સી) તા.૧૭
સઉદી અરબની પબ્લિક સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓને નવા કાર્યકાળ પહેલા સાત અડવાડિયા માટે કોરોનાની વિરૂદ્ધ સાવધાની તરીકે ઓનલાઈન શિક્ષણના માધ્યમથી અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે જે ૩૦ ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. તે દરમ્યાન બાકી કાર્યકાળ માટે સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. ડૉ. હમદ બિન મોહમ્મદ અલ શેખે જણાવ્યું કે રાજ્ય દ્વારા સંચાલિત અલ-ઈખબરિયા ટીવી પર કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીમાં બતાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે યુનિ. અને ટેકનિકલ સ્કૂલ ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમ આધારિત અભ્યાસક્રમ માટે અને વ્યવહારિક અભ્યાસક્રમ માટે વ્યક્ત થશે. સમાચાર મુજબ સંયુક્ત અરબ અમીરાતે જાહેરાત કરી કે માતા-પિતા આ પસંદ કરવામાં સક્ષમ હશે કે શું તેમના બાળકો પ્રથમ સમયગાળા માટે ઓનલાઈન ક્લાસમાં ભાગ લે છે. જે ૩૦ ઓગસ્ટે શરૂ થશે. કોઈપણ અપવાદ વિના દેશની તમામ સ્કૂલોમાં અભ્યાસ માટે એક ક્રમિકા પરત ફરવાની ગેરન્ટી માટે સાવધાનીપૂર્વક યોજનાઓ લાગુ કરવામાં આવી અને જણાવ્યું કે તમામ સ્તરના શિક્ષણ માટે. સઉદી અરબમાં કોરોનાના ર,૯૭,૦૦૦થી વધુ કેસ જોવા મળ્યા છે, જ્યારે સંયુક્ત અરબ અમીરાતમાં ૬૪,૦૦૦થી વધુ છે.