અમદાવાદ,તા.૫
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન દ્વારા લેવામાં આવતી ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ સીબીએસઈ બોર્ડની પરીક્ષાનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. આજે ધોરણ ૧૦માં ઇન્ફો ટેકનોલોજી અને ઓટોમોબાઇલ ટેકનોલોજી સહિતના વિષયની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. જ્યારે ધોરણ ૧૨માં ઇંગ્લિશ ઈલેક્ટિવ અને ઇંગ્લિશ કોરની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. બોર્ડની પરીક્ષા આજે શરૂ થયા બાદ આ પરીક્ષા ૧૩ એપ્રિલ સુધી ચાલશે. ધોરણ ૧૦ની લાંબા સમય પછી આ પરીક્ષા ફરીથી બોર્ડ દ્વારા લેવાઈ રહી છે. ગુજરાત રાજ્યમાંથી સીબીએસઈ ધોરણ ૧૦માં ૧.૮૫ લાખ અને ધોરણ ૧૨માં ૧.૪૩ લાખ વિદ્યાર્થી નોંધાયા છે. એકંદરે ગુજરાતમાંથી ૩.૨૮ લાખ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે. ગુજરાતનો સમાવેશ અજમેર વિભાગમાં થાય છે. આ વિભાગ માટે ધોરણ ૧૦માં ૬૪૩ સેન્ટર અને ૨૨૭૫ શાળાઓમાં પરીક્ષા નિયત કરાઈ છે. જ્યારે ધોરણ ૧૨માં ૫૯૯ સેન્ટર ખાતે ૧૬૮૦ શાળાઓ પરીક્ષા માટે નિયત કરાઈ છે. કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આ વખતે કેટલાક નવા નિયમો અમલી કરવામાં આવ્યા છે. ૧૦માં ધોરણના વિદ્યાર્થીઓના પાસ થવા માટેના માપદંડ બદલાઈ ગયા છે. હવે આંતરિક અને બોર્ડ પરીક્ષાના મૂલ્યાંકનને મળીને ૩૩ ટકા માર્ક મેળવનાર વિદ્યાર્થી પાસ ગણાશે. બોર્ડે પરીક્ષાના પાસિંગ ક્રાઇટેરિયામાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા પાસ કરવાની બાબત સરળ રહેશે. જો કે, બોર્ડની પરીક્ષામાં આ નિયમ આ વખત માટે જ રહેશે. આ સત્રના ૧૦ના વિદ્યાર્થીઓને ૨૦ માર્કના ઇન્ટરનલ અને ૮૦ માર્કની બોર્ડ પરીક્ષામાં મળીને ૩૩ ટકા માર્ક્સ લાવવાના રહેશે. પહેલા વિદ્યાર્થીઓને પાસ થવા માટે ઇન્ટરનલ અને બોર્ડ પરીક્ષામાં જુદા જુદા ૩૩ ટકા માર્ક મેળવવાની જરૂર હતી. ૧૬મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે યોજાયેલી બેઠકમાં આ અંગેનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સીબીએસઈ અધ્યક્ષ અનિતા કરવલ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા જાહેરનામા મુજબ વર્ષ ૨૦૧૮માં પરીક્ષા આપી રહેલા ૧૦મા વિદ્યાર્થીઓ માટે નવા નિયમો બનાવ્યા છે. જે વિદ્યાર્થી પરીક્ષા દરમિયાન પ્રશ્ન વાંચવા માટે રીડર ઇચ્છે છે તેમને આ સુવિધા કેન્દ્ર ઉપર મળી રહી છે. આજે પ્રથમ દિવસે અમદાવાદમાં પરીક્ષા સેન્ટર પર મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ પણ વિદ્યાર્થીઓ સાથે નજરે પડ્યા હતા. શાહીબાગ રચના સ્કુલ સહિત શહેરની મોટાભાગની સ્કુલો પર મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ જોવા મળ્યા હતા.
બોર્ડ પરીક્ષાનું ચિત્ર

પરીક્ષા શરૂ થઇ ૫મી માર્ચ
પરીક્ષા પૂર્ણ થશે ૧૩મી માર્ચ
ગુજરાતમાં ધોરણ ૧૦ના વિદ્યાર્થી ૧.૮૫ લાખ
ગુજરાતમાં ધોરણ ૧૨ના વિદ્યાર્થી ૧.૪૩ લાખ
ગુજરાતના કુલ વિદ્યાર્થી ૩.૨૮ લાખ
દેશભરમાં કુલ વિદ્યાર્થી ૨૮.૨૪ લાખ
ધોરણ ૧૦માં દેશમાં વિદ્યાર્થી ૧૬.૩૮ લાખ
ધોરણ ૧૨માં દેશમાં વિદ્યાર્થી ૧૧.૮૬ લાખ
ધોરણ ૧૦માં સેન્ટરો ૬૪૩
ધોરણ ૧૦માં શાળાઓમાં પરીક્ષા ૨૨૭૫
ધોરણ ૧૨માં સેન્ટરો ૫૯૯
ધોરણ ૧૨માં શાળાઓમાં પરીક્ષા ૧૬૮૦