(સંવાદદાતા દ્વારા) અમદાવાદ, તા.૨૩
ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિ મારફત હજયાત્રાએ જનારા પ્રોવિઝનલી સિલેક્ટ થયેલા હજ અરજદારો માટે બીજા હપ્તાની રકમ ભરવાની મુદ્દત ૨૩/૫/૧૮ હતી તે વધારીને ૫/૬/૧૮ કરવામાં આવી છે. હાલ રમઝાન માસ ચાલી રહ્યો હોવાથી તથા અન્ય કારણોસર અસંખ્ય હજ અરજદારો છેલ્લા દિવસ સુધી તેમના હપ્તાના નાણાં સમયસર ભરી શક્યા નથી. આથી પ્રોવિઝનલી સિલેક્ટ થયેલા હજ અરજદારો તેમના હપ્તાની રકમ તા.૫/૬/૧૮ સુધી ભરી શકશે. આ ઉપરાંત વેઈટીંગ લિસ્ટના પ્રોવિઝનલી સિલેક્ટ થયેલા હજ અરજદારોએ રૂા.૮૧૦૦૦ ભરી દેવા જેથી તેમની સીટ કન્ફર્મ થઈ શકે એમ ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટીના ચેરમેન પ્રો.મોહમ્મદઅલી કાદરીએ જણાવ્યું છે.