સુરત, તા.૧ર
પાલનપુરના ઇ.ચા. મહિલા આરટીઓ અધિકારી અને તેમના ડ્રાઇવર ગતરોજ રૂા.૮૩,૨૦૦ના લાંચના છટકામાં સપડાઈ ગયા હતા. જેઓને આજે એ.સી.બી.એ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. જ્યાં તેઓના ૨ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરાયા હોવાના અહેવાલ સાંપડ્યા છે.
બનાસકાંઠાના મહિલા ઇન્ચાર્જ આર.ટી.ઓ અધિકારી દૃષ્ટિબેન જયંતીભાઇ પટેલ (એ.આર.ટી.ઓ. વર્ગ-૨, ચાર્જ-આર.ટી.ઓ.) રહે. શુકનગ્રીન સોસાયટી, પારપડા રોડ, પાલનપુરએ વાહનોના રજીસ્ટ્રેશનનું કામ કરતા ફરિયાદી પાસે વેચાણ થયેલ વાહનોની ફી ઓનલાઇન ભરાતી હોવા છતાં ઇન્ચાર્જ આરટીઓ અધિકારી દૃષ્ટિબેન દ્વારા પાલનપુર જિલ્લાના ફોર્મનું ઇન્સપેકશન તથા વેરીફાઇ કરાવવાના એક ફોર્મ દીઠ રૂા.૭૫ની તથા પાટણ જિલ્લાના એક ફોર્મ દીઠ રૂા.૧૦૦ લેખે ગત માસના વેચાણ થયેલા વાહનના કુલ પેટે રૂા.૮૩,૨૦૦ની માંગણી કરેલ હતી. જે રકમ તેમના ડ્રાઈવરને આપવાનું કહ્યું હતું.
એ.સી.બી.ના છટકામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીના કરાર આધારીત ડ્રાયવર પંકજકુમાર નાથુભાઇ ચૌધરી રહે. લાલાવાડા, તા. પાલનપુરનાઓએ ઇન્ચાર્જ આરટીઓ અધિકારી દૃષ્ટિબેન પટેલના કહ્યા મુજબ લાંચના નાણાં રૂા.૮૩,૨૦૦ સ્વિકારતા રંગે હાથ ઝડપાઈ ગયા હતા. દરમિયાન, આજે બંનેને એ.સી.બી.એ કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ તપાસ માટે ૨ દિવસના રિમાન્ડ માગ્યા હતા. ત્યારે કોર્ટે ૨ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હોવાના અહેવાલ સાંપડ્યા છે.