અમદાવાદ, તા.પ
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. તેમણે રાજ્યમાં પેટ પ્લાસ્ટિક બોલટના રિસાયકલિંગ દ્વારા રિયુઝ માટે નગર અને ગામોમાં રપ હજારથી વધુ બોટલ વેન્ડીંગ મશીન આરવીએમ એટલે રિવર્સ વેન્ડીંગ મશીન મૂકવાની જાહેરાત કરી હતી. હાલ આ પેટ પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ પર ૩૦ પૈસા મળે છે. જેમાં વધારો કરીને એક રૂપિયો કરવામાં આવ્યો છે. એટલે પેટ પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલને રિસાયકલ વેન્ડીંગ મશીનમાં નાંખીને ગરીબો પ્રતિ બોટલે એક રૂપિયા પ્રમાણે રોજગારી મેળવી શકશે. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ રાજ્યમાં પ૦ માઈક્રોનથી ઓછી જાડાઈ ધરાવતા પ્લાસ્ટિક ઉપર હાલ કોઈ પ્રતિબંધ મૂકવામાં નહીં આવે. ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે બીટ ધ પ્લાસ્ટિક થીમ ઉપર યોજાયેલા સેમિનારમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ૪૦ માઈક્રોનથી ઓછી જાડાઈનું પ્લાસ્ટિક જોખમી હોવાનું જણાવી તેનો ઉપયોગ નિયંત્રિત કરવાનું જણાવ્યું હતું પરંતુ તેના ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવાનો અત્યારે ઈન્કાર કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પાણી અને ઠંડા પીણા વગેરેની પ્લાસ્ટિક બોટલોનો રીસાયકલીંગ દ્વારા ઈંધણ તેમજ ટેબલ-ખુરશી, રોડ વગેરે બનાવવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ માટે સમગ્ર રાજ્યમાં રપ હજાર રિસાયકલીંગ મશીન મૂકવામાં આવશે. જેમાં અત્યારે એક લીટરની પ્લાસ્ટિક બોટલના ૩૦ પૈસા અને તેનાથી નાની બોટલના ૧પ-ર૦ પૈસા આપવામાં આવે છે તેના બદલે મોટી બોટલનો એક રૂપિયો આપવામાં આવશે તેમાં રાજ્ય સરકાર અને આ એજન્સીના ઉપક્રમે આ પૈસા ચૂકવવામાં આવશે. આ અભિયાનના કારણે પ્લાસ્ટિકનો કચરો દૂર થવા સાથે સ્વચ્છતા જળવાશે અને રોજની હજારો બોટલો વીણીને પેટીયું રળતા ગરીબોને રોજગારી મળશે. આ પ્રસંગે ૧૧ જૂન સુધી રાજ્યના ૪૦૦ શહેરો સહિત તેના પર કિલોમીટરના પેરીફેરી વિસ્તારમાંથી પ્લાસ્ટિકનો કચરો ઉપાડવાનું અભિયાન હાથ ધરવાની તેમણે જાહેરાત કરી હતી. આ અભિયાનથી ગુજરાતને કચરા મુક્ત કરી ચોમાસામાં વરસાદી પાણીમાં ભળતો કચરો અટકાવવો છે.