અમદાવાદ,તા.ર૮
રાજ્યમાં આગામી સમયમાં ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ બે તબક્કામાં યોજાનાર છે. આ ચૂંટણીમાં તા.૯મી અને ૧૪મી ડિસેમ્બર-ર૦૧૭ના રોજ મતદાન યોજાશે મતદાનના આ દિવસે સંબંધિત જિલ્લાઓમાં વટાઉખત અધિનિયમની કલમ રપ અન્વયે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં યોજાનાર ચૂંટણીમાં તા.૯મી ડિસેમ્બરને શનિવારના રોજ પ્રથમ ચરણમાં કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં મતદાન યોજનાર છે જયારે ૧૪મી ડિસેમ્બર-ર૦૧૭ને ગુરૂવારના રોજ બીજા ચરણમાં અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, આણંદ, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાઓમાં મતદાન યોજાશે. ત્યારે સંબંધિત જિલ્લાઓમાં મતદાનના દિવસે વટાઉખત અધિનિયમ અન્વયે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. એમ સામાન્ય વહીવટ વિભાગની એક યાદીમાં જણાવાયું છે.