વાપી, તા.૯
વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે ઉમરગામ અને તાલુકાના ગામોમાં નુકસાન થયું છે ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં પ્રશાસન તથા ઉમરગામ પ્રશાસન દ્વારા પાણીમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢીને રક્ષણ કરવાની સાથે તત્કાળ ફૂડ પેકેટો પણ આપવામાં આવ્યા હતા. આજે સવારથી વરસાદ વાપી અને સિલવાસા દાદરાનગર હવેલીમાં મધ્યમ રીતે પડી રહ્યો છે. વલસાડ જિલ્લામાં હવે વરસાદ ઓછો થઈ રહ્યો છે ત્યારે વલસાડ જિલ્લાના પ્રશાસને કડક વલણ દાખવી રોડ શાખા, સિંચાઇ શાખા, વાપી, ઉમરગામ તાલુકા, ધરમપુર તાલુકામાં, કપરાડા તાલુકા તથા નગરપાલિકાઓ વિસ્તારમાં જે નુકસાન થયું છે તે આ પ્રથમ વરસાદમાં જ વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ પ્રકારના આયોજનો ફેલ થઈ ગયા છે ત્યારે હજુ પુરું ચોમાસુ બાકી છે ત્યારે વલસાડ જિલ્લા પ્રશાસને કડક વલણ દાખવીને અધિકારીઓને સુચના આપવામાં આવે તેવી વલસાડ જિલ્લાની પ્રજા કલેક્ટર સી. આર. ખરસાણ પાસે આશા વ્યક્ત કરી રહી છે.
વલસાડ જિલ્લામાં આજરોજ સવારે ૬-૦૦ કલાકે પુરા થતા છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન વલસાડ તાલુકામાં ૦૬ મી.મી., પારડી તાલુકામાં ૧૮ મી.મી., વાપી તાલુકામાં ૨૪ મી.મી., ઉમરગામ તાલુકામાં ૧૮૮ મી.મી., ધરમપુર તાલુકામાં ૨૩ મી.મી. અને કપરાડા તાલુકામાં ૧૯ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હોવાનું જિલ્લા ફ્લડ કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા જણાવાયું છે. દરમિયાન આજે સવારે ૬થી બપોરે ૪ વાગ્યા દરમિયાન ઉમરગામ તાલુકામાં વરસાદ ચાલુ રહેતાં ૧૧૭ મીમી એટલે કે લગભગ પાંચ ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો.
મોસમના કુલ વરસાદની વિગત જોઇએ તો વલસાડ તાલુકામાં ૮૧૫ મી.મી., પારડી તાલુકામાં ૭૫૦ મી.મી., વાપી તાલુકામાં ૯૧૦ મી.મી., ઉમરગામ તાલુકામાં ૧૪૨૨ મી.મી., ધરમપુર તાલુકામાં ૭૪૫ મી.મી. અને કપરાડા તાલુકામાં ૮૦૩ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે તા.૦૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૬-૦૦ થી ૪-૦૦ વાગ્યા સુધીમાં વલસાડ તાલુકામાં ૦૩ મી.મી., પારડી તાલુકામાં ૦૨ મી.મી., વાપી તાલુકામાં ૦૨ મી.મી., ઉમરગામ તાલુકામાં ૧૧૭ મી.મી., ધરમપુર તાલુકામાં ૦૨ મી.મી. અને કપરાડા તાલુકામાં ૦૨ મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે.