અમદાવાદ,તા.૧૨
ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા તા. ૧૪થી ૨૬ ફેબુઆરી-૨૦૨૦ અને તા.૫થી ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૦ દરમિયાન લેવાનાર છે ત્યારે આ પરીક્ષાઓમાં કોઈપણ જાતની ગેરરીતી ન થાય ઉપરાંત શાંતિમય વાતાવરણમાં નિશ્ચિતતાપૂર્વક પરીક્ષાઓ આપી શકે તે માટે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ બોર્ડ દ્વારા કરાયેલા આયોજનની સમીક્ષા આજે શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી. માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાનાર ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષાઓમાં ૧૦.૮૭ લાખ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ૧.૪૩ લાખ, ધોરણ-૧૨ પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષામાં ૧.૪૩ લાખ, ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ગુજકેટમાં ૧.૫૦ લાખ અને ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં ૫.૨૭ લાખ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ રોકવા ૬૪,૦૦૦ જેટલા પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં સીસીટીવી કેમેરા મુકવામાં આવશે. જ્યાં જરૂર પડે ત્યા વિકલ્પે ટેબલેટની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. તા. ૩૧.૩.૨૦૨૦ના રોજ ગુજકેટની પરીક્ષા લેવાશે. ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પ્રેકટીકલ પરીક્ષા તા. ૧૪થી ૨૬ ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ દરમિયાન લેવાશે. આ પરીક્ષાઓ માટે અંદાજે ૧પપ૦ પરીક્ષા કેન્દ્રો , અંદાજે ૬૦૦૦ જેટલા બિલ્ડીંગિો અને અંદાજે ૬૪,૦૦૦ પરીક્ષાખંડોમાં પરીક્ષા લેવાશે. કુલ-૧૭ દિવસ દરમિયાન ૧.૩૭ વિષયોની પરીક્ષા લેવાનું આયોજન કરાયું છે. ઉપરોકત પરીક્ષાઓ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા વ્યોવસ્થાષ કરાઈ છે. બોર્ડ ખાતે બોર્ડના અધ્યક્ષની રાહબરી નીચે પરીક્ષા સચિવઓ અને અન્યજ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ દ્વારા સતત મોનીટરિંગ કરાશે. જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લાક કલેકટરની અધ્યક્ષતામાં રચાયેલી પરીક્ષા સમિતિ તકેદારી રાખશે. કલેકટરના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લાા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧રની બોર્ડની પરીક્ષાની સમગ્ર કામગીરીનું સંચાલન કરાશે. સ્થશળ સંચાલકો, ખંડ નિરીક્ષકો તેમજ સરકારી પ્રતિનિધિઓ માટે બાયસેગના માધ્યમથી તા.૧૭/૦૧/ર૦ર૦ના રોજ તાલીમ આપવામાં આવી હતી. જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા/ શિક્ષણાધિકારી દ્વારા સ્થશળ સંચાલકો, તેમજ ખંડ નિરીક્ષકોની તાલીમનું આયોજન કરાયું હતું. જિલ્લાા કક્ષાએ સંવેદનશીલ, અતિસંવેદનશીલ તથા જરૂર જણાયે તેવા પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વર્ગ-૧ અને રના અધિકારીઓ ફૂલટાઈમ લાયઝન અધિકારી તરીકેની જવાબદારી તથા આવશ્યક પોલીસ બંદોબસ્ત માટે મેનપાવરની ફાળવણી પણ કરાઈ છે. પરીક્ષા સ્થ ળો પર વીજળીનો અવિરત પૂરવઠો જળવાઈ રહે ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓના પરિવહન માટે એસ.ટી. બસની સુવિધા પણ કરવામાં આવશે. ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧રના પરીક્ષા કેન્દ્રો ના સ્થાળ સંચાલકો દ્વારા પરીક્ષા ખંડના સી.સી.ટીવી ફુટેજની સી.ડી. બનાવીને બોર્ડને તેમજ જિલ્લાજ શિક્ષણાધિકારીને મોકલાશે અને સી.ડી.ની ચકાસણી કરાશે. પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ રોકવા માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાની સમગ્ર કામગીરીનું સંચાલન મુકત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં થાય તેમજ ગેરરીતિ ન થાય તે માટે વિઝીલન્સગ બોર્ડની પણ રચના કરાઈ છે. આ માટે દરેક જિલ્લા વાઈઝ વિજીલન્સ સ્કોર્ડની બે ટીમ રચવામાં આવશે. દરેક ટીમમાં ૧ કન્વીનર અને બે થી ત્રણ સભ્યોા રહેશે. સમગ્ર રાજ્યમાં વિજીલન્સ સ્કંવોર્ડની ૮૦ ટીમ કાર્યરત રહેશે. આ ટીમ દ્વારા સંવેદનશીલ અને અતિસંવેદનશીલ કેન્દ્રો પર ઉપરાંત જ્યાં ફરિયાદ મળી હોય તેવા કેન્દ્રો પર સતત દેખરેખ રાખી શકાશે. પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ રોકવા અને ગેરરીતિ સંબંધી ગુનાઓ અટકાવવા ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્તર માધ્યમિક અધિનિયમ -૧૯૭રની કલમ -૪૩(૪)ની જોગવાઈ અંતર્ગત પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ કરતા દોષિત સાબિત થયે ૩ વર્ષ કરતા ઓછી ન હોય અને પાંચ વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય તેવી કેદની સજા અથવા ર લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બન્ને શિક્ષા કરવાની જોગવાઈ કરાઈ છે. આ જોગવાઈના કારણે બોર્ડની પરીક્ષાની ગોપનીયતાનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિઓ સામે શિક્ષાત્મનક કાર્યવાહી કરી શકાશે તેમજ આવા ગુન્હાઓનું પ્રમાણ ઘટશે.

બોર્ડની પરીક્ષાનું ચિત્ર

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા તા. ૧૪થી ૨૬ ફેબુઆરી-૨૦૨૦ અને તા.૫થી ૨૧ માર્ચ ૨૦૨૦ દરમિયાન લેવાનાર છે ત્યારે આ પરીક્ષાઓમાં કોઈપણ જાતની ગેરરીતી ન થાય ઉપરાંત શાંતિમય વાતાવરણમાં નિશ્ચિતતાપૂર્વક પરીક્ષાઓ આપી શકે તે માટે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ બોર્ડ દ્વારા કરાયેલા આયોજનની સમીક્ષા આજે શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી. ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ બોર્ડ પરીક્ષાને લઈને તૈયારીઓની સમીક્ષા આજે થઈ હતી. બોર્ડ પરીક્ષાનું ચિત્ર નીચે મુજબ છે.
ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થી ૧.૪૩ લાખ
ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રેક્ટીકલ ૧.૪૩ લાખ
પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થી
ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ગુજકેટમાં વિદ્યાર્થી ૧.૫૦ લાખ
ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થી ૫.૨૭ લાખ
પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં સીસીટીવી ૬૪૦૦૦
ગુજકેટની પરીક્ષા લેવાશે ૩૧મી માર્ચ
વિજ્ઞાન પ્રવાહની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા લેવાશે ૧૪-૨૬ ફેબ્રુઆરી
કુલ પરીક્ષા કેન્દ્રોની સંખ્યા ૧૫૫૦
પરીક્ષા માટે કુલ બિલ્ડિંગો ૬૦૦૦
પરીક્ષા માટે કુલ પરીક્ષા ખંડ ૬૪૦૦૦
કુલ દિવસોમાં પરીક્ષા ૧૭ દિવસ