(સંવાદદાતા દ્વારા)
ગાંધીનગર,તા.ર૦
રાજયના આદિજાતિ વિસ્તાર એવા પંચમહાલ અને મહિસાગર જિલ્લાના ગામો-ખેડૂતોને સિંચાઈ-પાણી મળી રહે તે માટે મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ અગત્યનો નિર્ણય લઈ રૂા.ર૧૬ કરોડની યોજનાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે જે અંતર્ગત પાનમ હાઈલેવલ કેનાલમાંથી આ વિસ્તારના પ૩ તળાવો ભરવામાં આવશે અને તેના થકી ખેડૂતો સહિતની પ્રજાને સરળતાથી પાણી મળશે.
મુખ્યમંત્રીના આ જનહિતકારી નિર્ણય અનુસાર પાનમ સિંચાઇ યોજનાના વધારાના પાણીથી પાનમ હાઇલેવલ કેનાલમાંથી પાઇપલાઇન અને ઉદવહન દ્વારા આ બે જિલ્લાના ૩૮ ગામોના પ૩ તળાવો ભરવામાં આવશે.
આ સિંચાઇ યોજનાના પિયત વિસ્તારની ભૌગોલિક સ્થિતી અને નાના-સિમાંત ખેડૂતો આર્થિક સક્ષમ ન હોવાથી સરેરાશ ૧૦ થી ૧પ મીટર જેટલું પાણી ઉદવહન કરીને લઇ જઇ શકતા નથી. ઉપરાંત આ વિસ્તાર અવાહક અને ખડકાળ હોવાથી અહિં સિંચાઇ માટે પાણી પુરૂં પાડવું એ પડકાર રૂપ છે.
મુખ્યમંત્રીએ આ ધરતીપુત્રોની સમસ્યાના સંવેદનાસ્પર્શી સુચારૂ ઉકેલ રૂપે રૂ. ૨૧૬ કરોડની યોજનાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
આ યોજના અન્વયે પંચમહાલ અને મહિસાગરના ૩૮ ગામોના ૫૩ તળાવો ૮૬.પ કિ.મીટર જેટલા પાઇપલાઇન નેટવર્કથી જોડીને ૬ જેટલા જુદા જુદા સ્થાનો પરથી પાણી ઉદવહન (લીફટ) કરીને ભરવાનું આયોજન છે. આ નિર્ણયને પરિણામે ૧૦ હજાર હેકટર વિસ્તારમાં સિંચાઇની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે તેમજ પંચમહાલ – મહિસાગર એમ બે જિલ્લાના ૩૮ ગામોના અંદાજે ૧૧ હજાર ખેડૂતો તથા ૪પ હજાર ગ્રામીણ વસ્તીને સિંચાઇનો લાભ મળશે. ધરતીપુત્રો ખરીફ અને રવિ ઋતુમાં પણ પાક લઇ શકશે. ધરતીપુત્રોનું જીવન ધોરણ ઊંચુ આવશે. રોજગારી પણ વધશે અને માનવ તથા પશુજીવોને પીવાના પાણીનો લાભ મળતો થશે.