બીજેપીનું “હું છું વિકાસ”V/S. કોંગ્રેસનું “વિકાસ ગાંડો થયો છે”

તા.૧૧ ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ ટાણે રાજકીય પક્ષો સોશિયલ મીડિયા પર વિનોદવૃત્તિથી ભરેલા સૂત્રોના...

Read More