રાજ્યમાં ગાંધી જયંતીની ઉજવણી નિમિત્તે રાજ્ય સરકારે કેટલાક કેદીઓને સજા માફ કરીને જેલ મુક્ત કર્યા હતા જ્યારે સાબરમતી જેલમાં સજા માફ થયા બાદ એક કેદી પાસે ઘરે જવાના પણ પૈસા નહોતા ત્યારે જેલના એક પોલીસ  અધિકારીએ માનવતા દાખવી તેને ઘરે જવાના પૈસા આપ્યા હતા. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગાંધી જયંતી નિમિત્તે કેદીઓને સજા માફી કરી જેલમુક્ત કર્યા છે. રાજ્ય સરકારે કુલ ૧૫૮ કેદીઓને અલગ-અલગ જેલમાંથી મુક્ત કર્યા છે. જો કે, અકસ્માત અને ચોરીના ગુનામાં એક વર્ષની સજા ભોગવી રહેલા રાહૂલ પરમાર નામના કેદીને મુક્તિ તો મળી હતી પણ તેની પાસે ઘરે પાછા જવા માટે ભાડું પણ નહોતું. આ ઘટનાની જાણ થતા આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ ડી.વી. રાણાએ માનવતા દાખવી રાહુલ પરમારને ઘરે જવાના ભાડાના પૈસા આપ્યા હતા. અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાંથી ૨૪ કેદીઓને પણ ગાંધી જયંતી નિમિત્તે મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ કેદીઓમાં મોટા ભાગે ભરણ પોષણ, મારામારી, ચોરીના ગુનામાં જેલમાં સજા કાપી રહ્યા હતા. આ કેદીઓમાં જેમણે ૬૬ ટકા સજા પુરી કરી હોય તેવા કેદીઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જેલમુક્ત થયેલા કેદીઓને ગાંધીજી વિશે જાણકારી આપી અને પુસ્તકો પણ આપવામાં આવ્યા હતા.