અમદાવાદ,તા.ર૪
ગુજરાત સરકારની ગ્રાન્ટ તેમજ નગરપાલિકાના ટેક્સથી રાજ્યમાં ૧૬૦થી વધારે નગરપાલિકાઓ કાર્યરત છે. જેમાં હંગામી ધોરણે કામ કરતાં કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની માંગ છેલ્લા ઘણાં સમયથી ઉઠી રહી છે ત્યારે દસ વર્ષથી વધુ સમયથી નગરપાલિકામાં કામ કરતાં કર્મચારીઓને કાયમી કરવા અંગે નીતિ બનાવવા ટકોર કરી છે.
રાજ્યમાં ૧૬૦થી વધારે નગરપાલિકાઓ નો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાત સરકારની ગ્રાન્ટ તેમજ નગરપાલિકાના ટેક્સથી ચાલી રહી છે. જેમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની છેલ્લા ઘણા સમયથી માંગ ઉઠી હતી અને આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં સરકારી ધારાધોરણ મુજબ વેતન આપવા માં આવે તે મુદ્દે પિટિશન કરવામાં આવી હતી. જેને લઈને નગર પાલિકા માં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ બાબતે ગુજરાત હાઇકોર્ટ મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. જેમાં દસ વર્ષથી વધુ સમયથી નગરપાલિકામાં કામ કરતા હોય તેવા કર્મચારીઓને સરકારમાં નિર્દિષ્ટ હોય તે પ્રકારનો પગાર ધોરણ આપવા હાઇકોર્ટે હુકમ કર્યો છે. હંગામી ધોરણે વર્ષોથી કામ કરતા કર્મચારીઓને નિયમિત નિમણૂક આપવા અંગે રાજ્ય સરકાર જરૂરી નીતિ બનાવે તે દિશામાં પણ હાઇકોર્ટ એ ટકોર કરી છે. વલસાડ નગરપાલીકાના કિસ્સામાં કોર્ટે આ હુકમ કર્યો છે. નોંધનીય છે કે આ ચુકાદા થી દુરોગામી અસર વર્તાશે અને નગરપાલિકા ના કર્મચારીઓ ને લાભ થશે.
વકીલ અમરીશ પટેલે જણાવ્યુ કે વલસાડ નગરપાલિકા અને ગુજરાત સરકાર બન્નેએ કર્મચારીઓની સામે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરેલી. જેમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે વચગાળાના ચુકાદાથી ગુજરાત સરકારને કર્મચારીઓને કાયમી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. અને તેમા તેની વિધીમાં કોઈ પણ પ્રકારની દરમ્યાનગીરી ન કરવી તેવુ પણ કહ્યુ છે. સાથે સાથે જે કર્મચારીઓએ ૧૦ વર્ષ કામ કર્યુ હોય તેઓને સરકારી ધારાધોરણ મુજબ જે પગાર સ્કેલ છે એ મિનિમમ પગાર સ્કેલ ચુકવવો તેવો ઓર્ડર કર્યો છે.