(સંવાદદાતા દ્વારા)
ગાંધીનગર, તા.૨
ગુજરાત પોલીસની એક આગવી ઓળખ ઉભી થાય તે માટે પોલીસના ગણવેશમાં એક સમાન જીપી (ગુજરાત પોલીસ) બેઝ અને ગુજરાત પોલીસના લોગોનું સોલ્ડર એમ્બ્લમ લગાવવાનો રાજ્ય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.
મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પોલીસદળના લોકરક્ષક/પોલીસ કોન્સ્ટેબલ/હેડ કોન્સ્ટેબલના યુનિફોર્મમાં અલગ-અલગ ડીસ્ટ્રીક્ટ બેઝમાંથી કોમન જીપી (ગુજરાત પોલીસ) બેઝ અંગેની એકસુત્રતા જળવાય અને અન્ય રાજ્યોમાં સુનિશ્ચિત ઓળખ પ્રસ્થાપિત થાય તે માટે ગુજરાત પોલીસ જિલ્લા વાઇઝ અલગ-અલગ બેઝની જગ્યાએ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ માટે એક સમાન જીપી (ગુજરાત પોલીસ) બેઝ લાગવવા ગણવેશમાં સુધારો કરવાની તેમજ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એનાયત કરાયેલ પોલીસ નિશાનને યુનિફોર્મમાં સામેલ કરવા સોલ્ડર એમ્બ્લમ લગાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, હવે ગુજરાત પોલીસના જિલ્લા વાઇઝ અલગ-અલગ બેઝની જગ્યાએ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ માટે એક સમાન જીપી (ગુજરાત પોલીસ) બેઝ તથા ગુજરાત પોલીસનો લોગોને સોલ્ડર એમ્બ્લમ તરીકે લગાવવામાં આવશે. ઉપરાંત નેઇમ પ્લેટમાં કર્મચારીના જિલ્લાનું નામ રાખવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું છે. ગુજરાત પોલીસે તેની ૫૮ વર્ષની સુદીર્ધ યાત્રા દરમિયાન સંગઠિત અપરાધ, આર્થિક અપરાધ, મોટા આંદોલનો અને આતંકવાદ જેવા કેટલાય પડકારોનો સફળતાપુર્વક સામનો કર્યો છે. આધુનિક હથિયારો, સંદેશાવ્યવહાર વ્યવસ્થા, જુદા-જુદા પ્રકારના વાહનો, સુરક્ષા સબંધી સાધનસામગ્રીઓ, અપરાધિક બનાવોની તપાસ માટેના સાધનો, રાયોટ કન્ટ્રોલ અને નાગરિકોને સુરક્ષા સંબંધી સેવા પૂરી પાડવા જરૂરી સાધનો વગેરેથી પોલીસ સજ્જ બનેલી છે.