સાવરકુંડલા, તા. ર૮
હાલ ચોમાસાની સીઝનના દિવસો ગણાઇ રહ્યા છે તેથી તમામ દરિયા ખેડું ઓ હવે દરિયામાંથી પરત ફરી પોતાની બોટોને કિનારે લાંગરી દીધી છે વાત કરી એ અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા જાફરાબાદ બંદરની તો અહીં ૮૦૦ જેટલી નાની મોટી બોટો દરિયામાં મસ્ત્ય ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલી છે જે તમામ ૮૦૦ બોટો બે દિવસ પહેલા જ મધ્ય દરિયામાં હતી. ત્યારે ૨૫મી મેં પછી માછીમારીનું વેકેશન પડી જતા હાલ જાફરાબાદની તમામ બોટો કિનારે લાંગરી દેવામાં આવી છે અને માત્ર બે બોટો જ દરિયામાં છે જે એકાદ દિવસમાં કિનારે આવી જશે તેથી હાલ માછીમારી ઉદ્યોગ હાલ સંપૂર્ણ અઢી મહિના સુધી સાવ બંધ રહેશેનું માછીમારના વેપારી સીદુભાઈ જણાવી રહ્યા છે અહીં કાલ સાંજ સુધીમાં માછીમારની તમામ પ્રોડક્ટને વેરાવળ રવાના કરી દેવામાં આવી છે અને તમામ સ્ટોરેજને હાલ બંધ કરીદેવામાં આવ્યા છે. જે હવે ૧૫ મી ઓગષ્ટ બાદ જ ખુલશે તેથી હવે આ માછીમારો અઢી મહિના સુધી સાવ બેકાર રહેશે જેથી હવે આ માછીમારો અન્ય જગ્યાઓ પર મજૂરી અર્થે ચાલ્યા જશે અથવા સામાજિક પ્રસંગોમાં લાગી જશે ત્યારે અઢી મહિના સુધી બેકાર બનેલા આ માછીમારોને સરકાર દ્વારા પેન્શન આપવું જરૂરી છે. અહીંના મસ્ત્ય ઉદ્યોગના વેપારી સીદુભાઈ માગણી કરી રહ્યા છે ત્યારે હાલ આ વિસ્તારમાં કુલ આઠથી દસ હજાર લોકો મસ્ત્ય ઉદ્યોગમાં પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા છે જે તમામ હાલ અઢી મહિના સુધી બેકાર બની જશે ત્યારે હાલ તો ચોમાસાની સીઝન શરૂ થવાની હોવાથી રાજુલા જાફરાબાદની ૮૦૦ બોટો પરત ફરી છે અને જાફરાબાદના દરિયા કિનારે લાંગરેલી જુવા મળી રહી છે.