અમદાવાદ, તા.૧૯
વડગામના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણીએ વિધાનસભામાં બહુ ચર્ચિત થાનગઢ દલિત હત્યાકાંડનો રિપોર્ટ વિધાનસભામાં શા માટે રજૂ કરવામાં આવતો નથી તે બાબતે સવાલ પૂછ્યો હતો. જેના જવાબમાં સરકારે કહ્યું છે કે, થાનગઢ દલિત હત્યાકાંડની તપાસ કમિશન ઓફ ઈન્કવાયરી એકટ હેઠળ સોંપવામાં આવેલ ન હોઈ, અહેવાલ સભાગૃહમાં રજૂ કરવાનો રહેતો નથી એવો જવાબ પાઠવ્યો છે, જે અંગે મેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, જે સરકારની મેલી મુરાદ અને દલિત વિરોધી માનસિકતા દેખાડે છે. જો કમિશન ઓફ ઈન્કવાયરી એકટ-૧૯૫૨ હેઠળ સરકારને તપાસ અહેવાલ સોંપવામાં આવ્યો હોય તો કલમ ૩(૪) હેઠળ આ અહેવાલ ૬ મહિનામાં વિધાનસભામાં રજૂ કરવાનો થાય. પરંતુ આ તપાસ કમિશન ઓફ ઈન્કવાયરી એકટ હેઠળ થઈ નથી એ ભાજપ સરકારે રજૂ કરેલ ટેકનિકલ બહાનું છે. મુદ્દે, વાત એટલી છે કે, જો સરકારની માનસિકતા દલિત વિરોધી ન હોય અને સરકારના પેટમાં કોઈ પાપ ના હોય તો સરકારને આ રીપોર્ટ જાહેર કરી ગૃહમાં તેની ચર્ચા કરતાં દુઃખે છે કેમ. થાનગઢ હત્યાકાંડમાં દલિત સમાજના ૧૬, ૧૭ અને ૨૧ વર્ષના દૂધમલ દલિત યુવાનોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ યુવાનો પર કોની મંજૂરીથી અને એવા કયા સંજોગોનું નિર્માણ થયું કે આ ૩ દલિત યુવાનો પર ફાયરિંગ કરવાની જરૂર પડી આ વાત ગુજરાતની જનતા સમક્ષ બહાર આવે તે લોકહિતમાં અત્યંત આવશ્યક છે.