(સંવાદદાતા દ્વારા)
ગાંધીનગર, તા.૧૬
ગુજરાત સરકારે રાજ્યના સુક્ષ્મ, લઘુ અને નાના (એમએસએમઈ) ઉદ્યોગોને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા મહત્ત્વનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યમાં ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે કાર્યરત જીઆઈડીસી (ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન)માં સ્થપાનાર નવા સુક્ષ્મ, લઘુ અને નાના ઉદ્યોગોને સરકાર હવે અડધી (પ૦ ટકા) કિંમતે જમીન ફાળવાશે. એટલે કે રાજ્યની નવી જીઆઈડીસીમાં ૩૦૦૦ મીટર સુધીનો પ્લોટ પ૦ ટકાના ભાવે ઉદ્યોગોને આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે આજે મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેવાયેલ આ નિર્ણય અંગે વધુ વિગતો આપતાંં કહ્યું કે રાજ્યમાં સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે અને આ ઉદ્યોગો દ્વારા વધુને વધુ રોજગારીની તકો ઊભી થાય તેમજ રાજ્યમાં જે મોટા ઉદ્યોગો ચાલી રહ્યાં છે તેને અનુરૂપ આનુષાંગિક (એન્સીલરી) ઉદ્યોગો સ્થપાય તો રાજ્યના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થાય તે માટે આ મહત્ત્વનો નિર્ણય કરાયો છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, રાજ્યમાં વધુ નવી જીઆઈડીસીની સ્થાપના કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. જીઆઈડીસીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમીન વેચાણ આપવામાં આવે છે. જીઆઈડીસીને આ જમીન વેચાણ આપવાની અને જમીનની કિંમત કરવાની હાલની જે પદ્ધતિ હતી તે પદ્ધતિ મુજબ જમીનની વેચાણ કિંમત કરતાં જીઆઈડીસીને કેટલીક જગ્યાએ ઊંચી કિંમત ચૂકવવી પડતી હતી અને તેથી જીઆઈડીસીમાં જે એકમો સ્થપાય તેને વધારે કિંમતની જમીન ફાળવવામાં આવતી હતી.
જીઆઈડીસીને ફાળવવામાં આવતી જમીન તેની કિંમત અને પદ્ધતિમાં ધરખમ ફેરફાર કરાતા હવેથી જીઆઈડીસીને જે જમીન ફાળવવામાં આવશે તે જમીનમાંથી સુક્ષ્મ-લઘુ અને મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગો માટે ૩૦૦૦ મીટર સુધીના પ્લોટ જીઆઈડીસી પ૦ % ઓછી કિંમતે આપશે. એટલે કે સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટે ૩૦૦૦ મીટર સુધીના પ્લોટ હવે સરકાર દ્વારા જીઆઈડીસીને ફાળવવાની જમીનની જે કિંમત નક્કી થઈ હોય તેમાં પ૦ % રાહત આપશે. જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ૩૦૦૦ મીટરથી વધુ મોટા પ્લોટ જે ઉદ્યોગોને આપવામાં આવશે તેની ૧૦૦ % કિંમત ભરપાઈ કરવાની રહેશે.