(એજન્સી)ગાંધીનગર, તા.ર૦
ગુજરાતની ભાજપ સરકાર દ્વારા એક પછી એક વિવિધ પ્રકારની પોલિસી (નીતિ)ઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. જેમાં હવે વિન્ડ-સોલાર હાઈબ્રિડ પાવર પોલિસી-ર૦૧૮ અમલમાં મૂકવાની આજે સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ પોલિસી હેઠળ રાજ્યમાં ઉત્પાદિત તમામ ઊર્જાને વીજળી શુલ્કમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. રાજ્યમાં એક જ જગ્યાએથી સૌર અને પવન ઊર્જા એક સાથે ઉત્પાદિત કરવા અને આવા વીજ ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહક સહાય આપવા રાજ્ય સરકારે ખાસ વિન્ડ સોલાર હાઈબ્રિડ પાવર પોલિસી-ર૦૧૮ને અમલમાં મૂકી છે. આ નીતિ અંગે વધુ માહિતી આપતાં ઊર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ પોલિસી પાંચ વર્ષ માટે અમલમાં રહેશે જે અંતર્ગત હયાત સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટમાં ડેવલપર તે જ જમીનમાં અને એક જ ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો ઉપયોગ કરીને પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટ સ્થાપી શકશે અને તે જ રીતે હયાત પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટમાં સૌર ઊર્જા યુનિટ સ્થાપી શકાશે. એટલું જ નહીં આ નીતિ અંતર્ગત બિલકુલ નવા સોલાર-વિન્ડ હાઈબ્રિડ પ્રોજેક્ટ પણ સ્થાપી શકાશે. આવા હાઈબ્રિડ પાવર પ્રોજેક્ટમાં પવન ઊર્જા અને સૌર ઊર્જા અલગ મીટરથી માપવામાં આવશે. આ પોલિસી અંતર્ગત ત્રીજા પક્ષકારને ઊર્જા વેચાણના પ્રસંગે ક્રોસ સબસિડી સરચાર્જ અને એડિશનલ સરચાર્જમાં પ૦ ટકા કન્સેશન આપવાની પણ જોગવાઈ હોવાનું જણાવી મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે આ પોલિસી અંતર્ગત હાઈબ્રિડ પ્રોજેક્ટ માટે કેપ્ટીવ પાવર પ્લાન્ટને ક્રોસ સબસિડી સરચાર્જ અને એડિશનલ સરચાર્જમાં સંપૂર્ણ મુક્તિ તેમજ વ્હીલીંગ ચાર્જીસ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોસમાં પ૦ ટકાની રાહત આપવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ પોલિસીમાં સૂચવ્યા અનુસાર કેપ્ટીવ અને ત્રીજા પક્ષકારને વીજળી વેચાણના કિસ્સામાં જે તે કન્ઝયુમર સેકશન લોડના પ૦ ટકા સોલાર અને પ૦ ટકા પવન ઊર્જા સ્થાપી શકાશે. આ સિવાય ગ્રુપ કેપ્ટીવ કંપનીઓ પણ હાઈબ્રિડ પ્રોજેક્ટ સ્થાપી શકશે. આ માટે તેમણે સો ટકા શેરમૂડી રોકવાની રહેશે અને તેમના રોકાણ પ્રમાણે તે રેશિયો મુજબ ઉત્પાદિત ઊર્જા વાપરવાની રહેશે. આ પોલિસી પાંચ વર્ષ માટે અમલમાં રહેશે. એટલું જ નહીં મંજૂર થયેલા પ્રોજેક્ટને આ નીતિના લાભ રપ વર્ષ કે આયુષ્ય મર્યાદા પૈકી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધી મળતા રહેશે.