શ્રીહરિકોટા, તા.૨૬
દેશના સૌથી શક્તિશાળી લશ્કરી સેટેલાઇટ કાર્ટોસેટ-૩ આવતીકાલે એટલે કે ૨૭ નવેમ્બરના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ પછી ભારતીય દળો દુશ્મન દેશો અને તેની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ પર ગરુડની જેમ નજર રાખી શકશે. ભારતીય અવકાશ એજન્સી ઇસરો એ તેની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. સતિષ ધવન સ્પેસ સેન્ટરના લોન્ચપેડ -૨ પર લોન્ચ કરવા માટે કાર્ટોસેટ -૩ ઉપગ્રહ પીએસએલવી-સી ૪૭ રોકેટ પર સ્થિત છે.
કાર્ટોસેટ -૩ એ તેની શ્રેણીનો નવમો ઉપગ્રહ છે. કાર્ટોસેટ -૩નો કેમેરો એટલો શક્તિશાળી છે કે તે ૫૦૯ કિ.મી.ની ઉંચાઇથી સ્પષ્ટ તસવીર લઈ શકશે. એટલે કે, તમે તમારા કાંડા પર બાંધેલી ઘડિયાળ પર બતાવેલ સમય વિશે સચોટ માહિતી પણ આપશે. કાર્ટોસેટ-૩ નો કેમેરો એટલો શક્તિશાળી છે કે કદાચ હજી સુધી કોઈ પણ દેશએ આટલી ચોકસાઈ સાથે સેટેલાઇટ કેમેરો લોન્ચ કર્યો નથી. અમેરિકાની પ્રાઈવેટ સ્પેસ કંપની ડિજિટલ ગ્લોબનું જીઓઆઈ -૧ ઉપગ્રહ ૧૬.૧૪ ઇંચની ઉંચાઇ સુધીના ફોટા લઈ શકે છે.
કાર્ટોસેટ -૩ ઉપગ્રહને પીએસએલવી-સી ૪૭ રોકેટ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવશે. પીએસએલવીની ૬ સ્ટ્રેપન સાથે ૨૧મી ફ્લાઇટ હશે. જ્યારે પીએસએલવીની ૭૪મી ફ્લાઇટ હશે. કાર્ટોસેટ -૩ની સાથે યુ.એસ.ના અન્ય ૧૩ નેનો ઉપગ્રહો પણ છોડવામાં આવશે.
કાર્ટોસેટ -૧, કાર્ટૂસેટ શ્રેણીનો પ્રથમ ઉપગ્રહ, ૫ મે ૨૦૦૫ ના રોજ પ્રથમ વખત લોન્ચ થયો હતો. ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૭ ના રોજ કાર્ટોસેટ -૨, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૦૮ ના રોજ કાર્ટોસેટ -૨ એ, ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૦ ના રોજ કાર્ટોસેટ -૨ બી, ૨૨ જૂન ૨૦૧૬ ના રોજ કાર્ટોસેટ -૨ સીરીઝ સેટેલાઇટ, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ ના રોજ કાર્ટોસેટ -૨ સીરીઝ સેટેલાઈટ, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭ ના રોજ કાર્ટોસેટ -૨. ૨ સીરીઝ સેટેલાઇટ અને કાર્ટોસેટ -૨ સીરીઝ સેટેલાઇટ્‌સ ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. કાર્ટોસેટ -૩નો ઉપયોગ દેશની સરહદો પર નજર રાખવા માટે કરવામાં આવશે. તે કુદરતી આફતોમાં પણ મદદ કરશે. આ મિશન પાકિસ્તાન અને તેના આતંકવાદી છાવણીઓ પર નજર રાખવા માટે દેશની સૌથી શક્તિશાળી નજર રહેશે. તે સીમાઓનું નિરીક્ષણ કરશે.