(સંવાદદાતા દ્વારા) સુરત, તા.૧૭
તક્ષશિલા, રઘુવીર માર્કેટ અગ્નિકાંડ બાદ ફાયરની સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. શહેરમાં વિવિધ હાઈરાઈઝ ઈમારતો, ટેક્સટાઈલ માર્કેટ, ઔદ્યોગીક સંકુલો, પેટ્રોલપંપ, જરીના કારખાનામાં લાગતી ભીષણ આગને ઝડપથી કાબૂમાં લેવા માટે એક સરખું પાણી અને ફોમ માટે રૂ. ૪.૬૫ કરોડની સાત વોટર કમ ફોમ ટેન્કરની ખરીદી કરવામાં આવી છે.
સુરત ફાયર વિભાગને ભીષણ આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે ફોમ ફાયટરની લાંબા સમયથી જરૂર હતી. જેથી આગની ઘટનામાં વધુ સારી રીતે કામ કરવા માટે નવી ૭ વોટર કમ ફોમ ફાયર ટેન્કરનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. એક વોટર કમ ફોમ ટેન્કરની કિંમત ૬૬.૪૩ લાખ રૂપિયા છે. આ ટેન્કરમાં ૫૦૦૦ લીટર પાણીની ક્ષમતા અને ૫૦૦ લીટર ફોમની ક્ષમતા ધરાવે છે. સાત વોટર કમ ફોમ ટેન્કરના ઉમેરાથી ફાયર વિભાગ વધુ સુવિધા સાથે સજ્જ થયું છે.