સઉદી અરેબિયા વિશ્વનું પ્રથમ ફલાઈંગ મ્યુઝિયમ શરૂ કરશે

(એજન્સી) રિયાધ, તા.૩ સઉદી અરેબિયા ગુરુવારે (૪ નવેમ્બર) વિશ્વનું પ્રથમ ફલાઈંગ મ્યુઝિયમ શરૂ કરશે. તે...

Read More