(સંવાદદાતા દ્વારા) ગાંધીનગર,તા.૩૧
મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં શરૂ કરાયેલ ઓનલાઈન એન.એ. પ્રક્રિયામાં ઝડપ લાવવા મુદ્દે કલેક્ટરોને સ્પષ્ટ સૂચના આપવા જણાવ્યું હતું કે, ઓનલાઈન એન.એ.ની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા આઠ દિવસમાં પૂર્ણ કરી મંજૂરી આપી દેવામાં આવે તે ખૂબ જરૂરી છે. આ સાથે તેમણે પારદર્શી ઢબે ટેકનોલોજીનો વિનિયોગ કરી મહત્તમ ૧૦ દિવસમાં આ કામગીરી કરવા પણ સૂચવ્યું હતું.
મુખ્યમંત્રીએ તમામ જિલ્લા કલેક્ટરો વચ્ચે આ દ્ગછ ઓનલાઈન ઝડપી નિકાલની સ્પર્ધા થાય તેમજ પેન્ડન્સી લેવલ ઝડપથી નીચું આવે તેવું આહવાન પણ સી એમ ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ આવી પરવાનગી માટે ટાઈમ લિમિટની જે ૯૦ દિવસની જૂની પુરાણી મર્યાદા છે તે હવે ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી ઘટાડીને માત્ર ૮ થી ૧૦ દિવસ કરવા પણ જિલ્લા તંત્ર વાહકોને સૂચના આપી હતી.
૭/૧રના ઉતારા સ્કેન કરવાની પ્રક્રિયા જે હાલ ચાલી રહી છે તે માટે ટેકનીકલ સજ્જતા વ્યાપક બનાવી એ કાર્યવાહીમાં પણ ગતિ લાવવાના સૂચનો આ સમીક્ષા દરમિયાન કરતાં વિજય રૂપાણીએ રાજ્યના ૯૬ અસરગ્રસ્ત તાલુકાના ખેડૂતોને ઇનપૂટ સબસીડી માટેની પ્રક્રિયામાં ગતિ લાવવા સૂચવતાં કહ્યું કે, આગામી પ જાન્યુઆરી પહેલાં આવી સબસિડીના ફોર્મ એકત્ર કરી લેવાય અને રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં જાહેર કરેલા હેકટર દીઠ સહાયના ધોરણે ચૂકવણીની પ્રક્રિયા પણ ઝડપી બનાવવામાં આવે.
રૂપાણીએ કહ્યું કે ઓન લાઈન દ્ગછનો ઐતિહાસિક નિર્ણય આ સરકારે કર્યો છે અને તે મહત્વપૂર્ણ રિવોલ્યુશન સમાન છે ત્યારે તમામ કલેક્ટરો પ્રો એક્ટિવ બનીને સમગ્ર સિસ્ટમને સરળ બનાવી અરજીઓનું ઓછામાં ઓછું રિજેક્શન થાય તે તરફ ધ્યાન કેન્દ્રીત કરે. આગામી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યમાં મગફળી સહિતના પાકોની ટેકાના ભાવે ખરીદીની પ્રક્રિયા પૂરવઠા વિભાગ, કૃષિ વિભાગ અને જિલ્લાતંત્રો સાથે મળીને પૂર્ણ કરે તેવી સૂચનાઓ પણ આપી હતી.