ઈદ-ઉલ-અઝહા પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.) અને અલ્લાહની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે પોતાના પુત્રનું બલિદાન આપવા માટેની એમની તત્પરતાનું સ્મરણ કરાવે છે. અલ્લાહ ત્આલાએ તે સમયે પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.)ના પુત્રના સ્થાને કુરબાની માટે દુંબો ઉતાર્યો હતો. વિશ્વના ખૂણે-ખૂણે રહેલા મુસ્લિમ બિરાદરો ઈદ-ઉલ-અઝહાના દિવસે ઘેટા, બકરા, ગાય અને ઊંટની કુરબાની આપીને તથા ગરીબોને દાન આપીને મિત્રો અને પરિવારની સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરે છે. આ દિવસે લોકો પોતાના પ્રિયજનોની કબર પર જતા પણ જોવા મળે છે તથા મુસ્લિમ બિરાદરો પોતાના સગાવ્હાલા માટે ભેટ-સોગાદ અને નવા કપડા પણ ખરીદતા જોવા મળે છે. આ તહેવારે મક્કામાં પાંચ દિવસના અરકાનો કુરબાની સાથે પુરી થાય છે.
પ્રથમ તસવીર બાંગ્લાદેશના પાટનગર ઢાકાની છે કે જ્યાં ઈદની ઉજવણી કરવા પોતાના વતન જવા માટે તત્પર લોકો ટ્રેન પર ખીચોખીચ રીતે સવાર થયા હતા. જ્યારે બીજી તસવીર તુર્કીના ક્લિીસ ખાતેની છે જ્યાં સીરિયાના બેહાલ શરણાર્થીઓની છે કે જેઓ સરહદે આવેલી ચેકપોસ્ટનો દરવાજો ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે જેથી તેઓ ઈદુલ અઝહા ઉજવવા માટે પોતાના વતન જઈ શકે.