ઈદ-ઉલ-અઝહા પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.) અને અલ્લાહની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે પોતાના પુત્રનું બલિદાન આપવા માટેની એમની તત્પરતાનું સ્મરણ કરાવે છે. અલ્લાહ ત્આલાએ તે સમયે પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.)ના પુત્રના સ્થાને કુરબાની માટે દુંબો ઉતાર્યો હતો. વિશ્વના ખૂણે-ખૂણે રહેલા મુસ્લિમ બિરાદરો ઈદ-ઉલ-અઝહાના દિવસે ઘેટા, બકરા, ગાય અને ઊંટની કુરબાની આપીને તથા ગરીબોને દાન આપીને મિત્રો અને પરિવારની સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરે છે. આ દિવસે લોકો પોતાના પ્રિયજનોની કબર પર જતા પણ જોવા મળે છે તથા મુસ્લિમ બિરાદરો પોતાના સગાવ્હાલા માટે ભેટ-સોગાદ અને નવા કપડા પણ ખરીદતા જોવા મળે છે. આ તહેવારે મક્કામાં પાંચ દિવસના અરકાનો કુરબાની સાથે પુરી થાય છે.
પ્રથમ તસવીર ઈન્ડોનેશિયાની છે જ્યાંના દક્ષિણી શહેરમાં આવેલા ‘અલુન અલુન કિદુલ’ ચોક ખાતે મુસ્લિમ મહિલાઓ ઈદ-ઉલ-અઝહાની નમાઝ અદા કરી રહી હતી. તસવીરમાં જોઈ શકાય છે કે મહિલાઓ જ્યારે નમાઝ અદા કરવામાં વ્યસ્ત છે ત્યારે નાનકડી બાળકીઓ પોતાની રમતમાં મશગૂલ છે.
બીજી તસવીર તુર્કીના ગાઝિયાન ટેપની છે જ્યાં એક ચાની કિટલીવાળાએ કુરબાની માટેના ઘેટાંને બાંધીને રાખ્યો હતો.