ઈદ-ઉલ-અઝહા પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.) અને અલ્લાહની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે પોતાના પુત્રનું બલિદાન આપવા માટેની એમની તત્પરતાનું સ્મરણ કરાવે છે. અલ્લાહ ત્આલાએ તે સમયે પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.)ના પુત્રના સ્થાને કુરબાની માટે દુંબો ઉતાર્યો હતો. વિશ્વના ખૂણે-ખૂણે રહેલા મુસ્લિમ બિરાદરો ઈદ-ઉલ-અઝહાના દિવસે ઘેટા, બકરા, ગાય અને ઊંટની કુરબાની આપીને તથા ગરીબોને દાન આપીને મિત્રો અને પરિવારની સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરે છે. આ દિવસે લોકો પોતાના પ્રિયજનોની કબર પર જતા પણ જોવા મળે છે તથા મુસ્લિમ બિરાદરો પોતાના સગાવ્હાલા માટે ભેટ-સોગાદ અને નવા કપડા પણ ખરીદતા જોવા મળે છે. આ તહેવારે મક્કામાં પાંચ દિવસના અરકાનો કુરબાની સાથે પુરી થાય છે.
પ્રથમ તસવીર ઈરાકના સૌથી મોટા શિયા પક્ષ ધ સુપ્રીમ ઈરાકી કાઉન્સિલના નેતા અને ધર્મગુરૂ અમ્માર અલ હાકીમે બગદાદ ખાતે પક્ષના મુખ્યાલય ખાતે નમાઝ પઢાવી ત્યારની છે.
બીજી તસવીર લાહોરની છે જ્યાં ઈદ-ઉલ-અઝહા નિમિત્તે કુરબાની માટે એક ઊંટને રિક્ષા પાછળ બજારમાં લઈ જવાઈ રહ્યું છે.