ઈદ-ઉલ-અઝહા પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.) અને અલ્લાહની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે પોતાના પુત્રનું બલિદાન આપવા માટેની એમની તત્પરતાનું સ્મરણ કરાવે છે. અલ્લાહ ત્આલાએ તે સમયે પયગમ્બર હ.ઈબ્રાહીમ (અ.સ.)ના પુત્રના સ્થાને કુરબાની માટે દુંબો ઉતાર્યો હતો. વિશ્વના ખૂણે-ખૂણે રહેલા મુસ્લિમ બિરાદરો ઈદ-ઉલ-અઝહાના દિવસે ઘેટા, બકરા, ગાય અને ઊંટની કુરબાની આપીને તથા ગરીબોને દાન આપીને મિત્રો અને પરિવારની સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરે છે. આ દિવસે લોકો પોતાના પ્રિયજનોની કબર પર જતા પણ જોવા મળે છે તથા મુસ્લિમ બિરાદરો પોતાના સગાવ્હાલા માટે ભેટ-સોગાદ અને નવા કપડા પણ ખરીદતા જોવા મળે છે. આ તહેવારે મક્કામાં પાંચ દિવસના અરકાનો કુરબાની સાથે પુરી થાય છે.
પ્રથમ તસવીરમાં હજારો હજયાત્રીઓ વચ્ચે એક શ્રદ્ધાળુ ભવ્ય મસ્જિદમાં આવેલા કાબા શરીફ સમક્ષ દુઆ પઢી રહ્યા છે. જે દૃષ્ટિકોણથી આ તસવીર લેવામાં આવી છે તે દર્શાવે છે કે શ્રદ્ધાળુઓને અલ્લાહ પ્રત્યે કેટલી શ્રદ્ધા છે.
ઈદ-ઉલ-અઝહાના દિવસે નવી દિલ્હીમાં આવેલી જામા મસ્જિદ ખાતે હજારો મુસ્લિમ બિરાદરો નમાઝ અદા કરી રહ્યા હતા તે સમયની આ તસવીર છે જે તેમની વચ્ચેનો ભાઈચારો દર્શાવે છે.